Vigsel i Island

Sveriges ambassad i Reykjavik har inte behörighet att förrätta vigsel.

Svenskar som önskar viga sig i Island kan kontakta följande myndigheter

för borgerlig vigsel
Sýslumadurinn i Reykjavik (eng. The District Commissionary Office)
Sifja- og Skiptadeild
Skógarhlið 6, Reykjavik
Tfn: +354 569 2400
Fax: +354 562 4811
E-post: syslumadur@tmd.is
www.syslumadur.is

för statskyrklig vigsel
Biskupsstofa
Laugavegi 31, Reykjavik
Tfn: +354 528 4000
Fax: +354 528 4098
E-post: kirkjan@kirkjan.is
www.kirkjan.is/biskupsstofa

Katolska kyrkan, frikyrkliga samfund och även Asatrosamfundet har vigselrätt. Närmare upplysningar om vart man kan vända sig lämnas på förfrågan

Se lista över vilka svenska ambassader som förrättar vigsel