Vigsel i Island

Sveriges ambassad i Reykjavik har inte behörighet att förrätta vigsel.

Svenskar som önskar viga sig i Island kan kontakta följande myndigheter

för borgerlig vigsel
Sýslumadurinn i Reykjavik (eng. The District Commissionary Office)
Sifja- og Skiptadeild
Skógarhlið 6, Reykjavik
Tfn: +354 569 2400
Fax: +354 562 4811
E-post: syslumadur@tmd.is
www.syslumadur.is

för statskyrklig vigsel
Biskupsstofa
Laugavegi 31, Reykjavik
Tfn: +354 528 4000
Fax: +354 528 4098
E-post: kirkjan@kirkjan.is
www.kirkjan.is/biskupsstofa

Katolska kyrkan, frikyrkliga samfund och även Asatrosamfundet har vigselrätt. Närmare upplysningar om vart man kan vända sig lämnas på förfrågan

Se lista över vilka svenska ambassader som förrättar vigsel

Navigation

Top