Vigsel i Marocko enligt marockansk lag

Dokument som behövs för att ingå äktenskap i Marocko enligt marockansk lag:

För att en svensk medborgare ska kunna gifta sig i Marocko med en marockansk medborgare enligt marockansk lag behövs en rad olika dokument. Vilka dokument som krävs varierar beroende på var man ska gifta sig, därför bör den marockanske blivande makan/maken noga ta reda på detta på det ställe han/hon bor.

Som allmän information (kontrollera på plats!) brukar följande behövas från den svenska medborgaren:

  • Äktenskapscertifikat
  • Personbevis (med uppgifter om föräldrar, barn, civilstånd)
  • Utdrag ur straffregistret
  • Anställnings- och löneintyg
  • Legaliserad kopia av passet
  • Intyg om konvertering till islam (endast för män)
  • 4 foton
  • Översättning av skilsmässodom (för frånskilda personer)

Observera att alla dokument ska översättas och legaliseras (se nedan).

Dessa dokument (samt ytterligare några rörande den marockanska personen) ska lämnas in till domare (juge d’instruction) tillsammans med en begäran om äktenskap på arabiska. Därefter får den marockanska medborgaren ett autorisation de marriage, som ska tas till Commissariat central där den marockanske medborgaren bor. När handläggningen är klar (vanligen efter 2 veckor) ska rapporten – procès verbal – överlämnas till domaren personligen av en polis och den marockanske medborgaren. En kopia av rapporten stämplas och skrivs under av domaren, vilket medger parterna rätt att ingå äktenskap. OBS! Hela proceduren kan ta mellan fyra och sex veckor.

Sveriges ambassad utfärdar inte några av dessa dokument,  men kan legalisera kopior av svenska pass tisdagar kl. 14.00 - 15.30. Passet kan hämtas efter överenskommelse. Kostnad finns under konsulära avgifter.

Äktenskapscertifikat och personbevis (begär familjebevis med uppgift både om föräldrar, barn och civilstånd) beställs från Folkbokföringen (Skatteverket) i Sverige. Det kan göras på www.skatteverket.se (se folkbokföring), telefon från Sverige: 0771-567 567, från utlandet: 00-46-2-707 34 98. Både äktenskapscertifikat och personbevis kan utfärdas på engelska, men måste översättas till franska eller arabiska. Giltigheten för äktenskapscertifikat är fyra månader och för personbevis tre månader. Legalisering av äktenskapscertifikat och utdrag ur folkbokföringsregistret utförs INTE av ambassaden. För legalisering av svenska dokument genom apostille får man vända sig till Notarius Publicus i Sverige. Marocko anslöt sig i augusti 2016 till Apostillekonventionen.

 

Utdrag ur straffregistret kan beställas från:

Polisen
Registersektionen i Kiruna
Box 847
981 28 Kiruna

Tel: 08-504 45 104
Fax: 08-504 45 110

www.polisen.se (se registerutdrag). Utdraget kan beställas på franska.

Auktoriserad översättare av dokument från svenska finns inte i Marocko. Ambassaden utför inte översättningar. Kammarkollegiet har på sin hemsida - www.kammarkollegiet.se - en lista över auktoriserade översättare. En översättning som är utförd av en auktoriserad översättare kan legaliseras genom apostille av Notarius Publicus i Sverige och därefter av Marockos ambassad i Stockholm. Legalisering är ett krav för att dokumenten ska godtas i Marocko.

Ett marockanskt äktenskap medför andra rättsverkningar (juridiska följder) än ett äktenskap ingånget i Sverige. Det gäller bl.a. makars egendom, vårdnad om barn och skilsmässa. Det kan därför vara lämpligt att informera sig om detta innan äktenskap ingås. En översättning av den marockanska familjelagen (Moudawana) till franska och engelska finns under Länkar till höger på sidan.

Organisationen Global Rights i Rabat har lång erfarenhet av frågor som rör äktenskap, skilsmässor, samt vårdnad av barn. Se organisationens hemsida www.globalrights.org , tel.nr. i Marocko +212-537-66 04 10.

Navigation

Top