Reseinformation Marocko

Aktuella händelser

Risk för protester och demonstrationer
Om demonstrationer och protestaktioner mot den amerikanska administrationens beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad skulle bli aktuella i Rabat och andra städer vill ambassaden uppmana svenska medborgare att undvika demonstrationer, att hålla sig informerade genom lokala media, att följa myndigheternas råd och anvisningar och att höra av sig till anhöriga.

Se även: 

https://ma.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget i världen har marockanska myndigheter skärpt säkerheten i landet och ändrat vissa rutiner bland annat vid landets flygplatser. Till exempel tillåts endast resenärer att komma in i flygplatsbyggnaden på de stora flygplatserna. Personer som inte kan uppvisa biljett eller bokningsbekräftelse kan komma att nekas inträde. Om du flyger reguljärt är rekommendationen att infinna sig på flygplatsen två timmar före beräknad avresa och vara beredd på att visa upp biljett eller bokningsbekräftelse. Följ i övrigt lokal media och researrangörers rekommendationer.

Marocko präglas av relativt lugn och stabilitet. Den omvälvande utveckling i arabvärlden som påbörjades 2011 satte sina spår även i Marocko, men i förhållandevis mer lugna och fredliga former. Från och med hösten 2014 höjdes beredskapen mot terrorhoten med anledning av Daesh's krigföring i Irak och Syrien. Säkerheten skärptes ytterligare efter terrorattackerna i Europa 2015-2016. Overifierade hot förekommer och s.k. celler med jihadister avslöjas ofta.

Resande till Nordafrika i allmänhet bör vara medvetna om det försämrade säkerhetsläget i regionen, med flera attentat i grannländerna under 2015-2016. Myndigheterna arbetar mycket aktivt för att stävja och stoppa terrorangrepp. I de större städerna och i turistorterna är offentliga platser såsom flygplatser, tågstationer, köpcentra, torg och utländska intressen, m.m. hårt bevakade.

Resanden till Marocko uppmärksammas på att försiktighet bör iakttas. Det är lämpligt att undvika folksamlingar och större grupperingar i rörelse. Det gäller dels pga det allmänt försämrade säkerhetsläget i regionen, dels pga konkreta terrorhot mot Marocko från marockanska jihadister verksamma i Syrien och Irak.

Sedan oktober 2016 sker demonstrationer i norra Marocko, framför allt kring staden Al Hoceïma, utifrån främst socio-ekonomiska krav. Från och med slutet av maj 2017 har demonstrationernas frekvens ökat. Fler demonstrationer planeras under sommaren och det finns en omfattande säkerhetsnärvaro på plats.  

Enligt det nordiska representationsarrangemanget ansvarar Sverige vid en eventuell konsulär kris även för isländska medborgare i Marocko.

 

Terrorism

Sedan hösten 2014, har beredskapen mot terrorhoten kraftigt höjts i anledning av Daeshs krigföring i Irak och Syrien. Efter attackerna i Paris i november 2015 och andra attentat under 2016 har säkerheten skärpts ytterligare. Overifierade hot förekommer och media rapporterar ofta om avslöjanden av s.k. celler med jihadister. Marocko är det mest stabila landet i regionen där myndigheterna mycket aktivt arbetar för att stävja och stoppa terrorangrepp. I de större städerna är offentliga platser såsom flygplatser, tågstationer, köpcentra, torg och utländska intressen, m.m. hårt bevakade.

Sedan 2001 har ett tiotal terroristdåd utförts på marockansk mark, dock inget sedan den 28 april 2011 då ett bombattentat genomfördes mot en restaurang på det populära Jaama El Fna-torget i Marrakech. 18 personer dog, i huvudsak utländska turister, och ett tjugotal skadades. Misstänkta attentatsmän greps och dömdes sedan i början av 2012. Tidigare dåd utfördes främst 2003 och 2007, då i Marrakech och Casablanca. Tecken på ökade kontakter mellan Al Qaida och nordafrikanska terroristgrupper (Al Qaida Maghreb Islamique), t.ex. i Sahel, har generellt bidragit till en försämrad säkerhetsbild i landet.

Marockanska myndigheter/säkerhetsorgan följer säkerhetsläget noggrant och har enligt uppgift de senaste åren bl.a. avslöjat nätverk bestående av personer som i vissa fall har planlagt attentat mot institutioner i Marocko. Antalet avslöjanden har ökat. Under senare år har också många celler som rekryterar och utbildar för jihad  i andra länder i regionen avslöjats. Vissa mer konservativa religiösa grupper i landet har allmänt en kritisk syn på Marockos väst-vänlighet internationellt och vände sig t.ex. mot marockanskt stöd till den franska, senare internationella insatsen i Mali som inleddes 2013.

Som underliggande säkerhetsproblem i det marockanska samhället kan konstateras att de sociala klyftorna är stora med utbredd fattigdom, analfabetism och arbetslöshet. Marockos relation med Algeriet är därtill fortsatt spänd och framförallt frågan om Västsahara utgör en källa till verbala motsättningar. Landgränsen mellan de två länderna är stängd sedan 1994. Den stora mängden flyktingar från södra Afrika som vill passera Marocko på väg mot Europa sätter stor press på de marockanska myndigheterna. Smuggling av människor, droger och vapen är ett ökande regionalt problem som berör även Marocko. Utvecklingen i Nordafrika och konflikterna i Mellanöstern har en resonansbotten i Marocko som även fortsatt kan ge upphov till demonstrationer och protester.

Protester och demonstrationer

Marocko har generellt en tradition av demonstrationer och s.k. "sit-in"-protester. Större demonstrationer förekommer, men flertalet är lokala. Flertalet äger rum och upplöses fredligt.  Syftet med protesterna varierar mellan allmänt missnöje med politiska beslut till mer individuella krav som för att få ett jobb eller att någon anses ha blivit illa behandlad av rättsväsende eller polis. 

Råd till svenska resenärer

Försiktighet rekommenderas vid turistattraktioner och demonstrationer bör undvikas. Ambassaden uppmanar besökare i landet att vara uppmärksamma, undvika folksamlingar och att följa lokala och internationella nyheter regelbundet.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Marocko befinner sig i en seismiskt aktiv zon och har drabbats av ett antal jordskalv. Den senaste av större magnitud inträffade i början av 2004 kring Al Hoceima i nordöstra delen av landet. I händelse av en jordbävning bör man, om man befinner sig inomhus, försöka avlägsna sig från fönster och ytterväggar, liksom stora möbler och lampor som kan falla. I stället bör man söka skydd under ett stadigt bord eller ställa sig i en dörröppning. Är man utomhus ska man försöka ta sig till en öppen plats, inte alltför nära träd eller stolpar som kan tänkas falla. Befinner man sig i en bil bör man stanna bilen vid sidan av vägen och vänta till skalvet avtagit. Större jordskalv följs vanligen av ett eller flera efterskalv.

Vädret är ett behagligt medelhavsklimat, på vintern dock präglat av fuktigheten från Atlanten och stora temperaturskillnader mellan dag och natt. En vacker solig dag blir mycket sval efter att solen gått ner, varför det är bra att ta med en tröja. Vädret kan slå om snabbt framförallt i bergen där plötsliga temperaturfall, dimbankar eller kraftig nederbörd kan skapa problem. Kraftig nederbörd kan orsaka stora översvämningar i Marocko, där dödsfall på senare tid har inträffat. Svenskar som avser besöka otillgängliga områden uppmanas att iaktta försiktighet och hålla sig uppdaterade om väderförhållanden samt följa rekommendationer från lokala myndigheter. Det finns inga uppgifter om att någon svensk kommit till skada eller omkommit i samband med vinterns översvämningar i södra Marocko.

Även i ökenområden kan till synes torrlagda flodbäddar snabbt fyllas med vatten, med drunkningsfall som följd. Man bör aldrig slå läger/övernatta i campingbil i en torrlagd flodbädd av detta skäl. Framförallt vandrare, men också bilister, bör noga ta del av väderrapporterna, ha en tillförlitlig guide och i den mån det är möjligt hålla sig till områden som täcks av mobilnätet. Stränderna är i regel oövervakade och utan livvakter. Undervattensströmmar och höga vågor gör det riskabelt att bada utmed långa kuststräckor. Undvik att bada på andra ställen än vid välkända stränder, bada inte ensam och simma inte långt ut från stranden. Vid surfing rekommenderas en surfguide. Det finns ett flertal surfskolor med hemsidor.

 

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med Marockos egna myndigheter, såsom deras ambassad i Stockholm. Följande länk till marockanska utrikesministeriets hemsida ger information om gällande inresebestämmelser: www.diplomatie.ma/en/Conseilsauxvoyageurs/tabid/3175/vw/1/ItemID/8214/language/en-US/Default.aspx

Svenska medborgare behöver ingen visering för inresa till Marocko (däremot behöver marockanska medborgare visum för inresa till Sverige) och kan vistas i landet i upp till tre månader. Vid inresan stämplas passet och förses med ett nummer, som ska anges bl.a. när man checkar in på hotell. Utan sådana stämplar anses man vistas illegalt i landet. Den som vill stanna längre än tre månader måste söka om förlängning i max ytterligare tre månader hos marockanska myndigheter. För längre vistelse än så krävs uppehållstillstånd. Bra att tänka på: vid ankomsten till Marocko skall ett formulär fyllas i. Där ska bl.a. anges adress i Marocko. Om man inte ska bo på hotell utan hos en anhörig eller kamrat kan det vara bra att efterfråga aktuell adress före ankomst. OBS! För journalister och fotografer som besöker Marocko å yrkets vägnar krävs tillstånd.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är av varierande kvalitet. På landsbygden finns sällan större faciliteter medan städerna ofta har fullgoda alternativ. Man kan dricka kranvatten, men mineralvatten på flaska rekommenderas. Tvätta frukt och grönsaker. Ingen vaccinering är obligatorisk men skydd mot hepatit A och B, tyfoid samt kolera rekommenderas. Bäst råd ges av Din vaccinationscentral. Många svenska vaccinationscentraler har utmärkta specifika vaccinationsråd för respektive land på hemsidan. Se till att Din sjukförsäkring är aktuell och att Du har ett intyg från Ditt försäkringsbolag på engelska. (sitter längst bak i försäkringsbrevet.)

Ebolautbredningen har avstannat och enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är läget under kontroll. Ebolaepidemin i Västafrika har dock lett till ökad försiktighet från grannstaterna. Inga ebolafall har konstaterats i Marocko, men myndigheterna har fortsatt höjt sjukvårdsberedskapen vid gränserna. Marocko har också fortsatt upprätthållit flygförbindelserna, via Royal Air Maroc, med de västafrikanska länderna. För mer information om ebola se länk till folkhälsomyndigheten.

Lokala lagar och sedvänjor

Marocko är av tradition ett tolerant land men det kan finnas skäl att undvika en klädsel som visar alltför mycket hud, t.ex. bör kjol alt shorts räcka till knäet, både för kvinnor och män. Alkohol får inte drickas på öppen plats men serveras på vissa restauranger. Under fastemånaden Ramadan bör man undvika att äta, dricka (även vatten) och röka under dagtid på öppen plats.

Tänk på att undvika fotografering av poliser/säkerhetspersonal och/eller offentliga byggnader. Det är inte tillåtet och kan leda till påföljder.

I samtal med marockaner bör försiktighet iakttas med vad som kan uppfattas som kritik mot islam, Marockos överhöghet över Västsahara eller det marockanska kungahuset. Moskéer är med få undantag inte tillgängliga för icke-muslimer. Det är förbjudet att försöka omvända muslimer till andra religioner, det är inte heller tillåtet att föra in biblar eller andra religiösa skrifter på arabiska.

Homosexuella handlingar är i lag förbjudna (upp till tre års fängelse), likaså heterosexuella relationer utanför äktenskapet (upp till ett års fängelse). Att visa fysiska ömhetsbetygelser på öppen plats är inte sedvana i Marocko, utan anses osedligt. Det är relevant att ta hänsyn till lokala seder och bruk.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Jämfört med många andra resmål i närområdet kan man röra sig fritt och säkert som turist i Marocko. Man ska dock alltid vara observant och bekanta sig med lokala förhållanden inför och under resan.

Hasch och cannabis produceras i stora mängder i Marocko, men såväl innehav, som bruk av droger är förbjudet och straffas hårt (även för små kvantiteter) med långa fängelsestraff och dryga böter. Fängelserna är inte av europeisk standard, Sverige har heller inte något utlämningsavtal med Marocko. Bär aldrig andras bagage över gränsen och ta aldrig med paket att posta i Europa från okända. Det förekommer att narkotika göms i bagage och bilar utan ägarens kännedom.

Som kvinna kan det upplevas obehagligt att gå alltför barklädd, framför allt efter mörkrets inbrott, då det inte sällan påkallar uppmärksamhet och kommentarer. Som turist bör man inte promenera ensam efter mörkrets inbrott.
Fattigdomen är stor i Marocko och i de större städerna förekommer tiggeri. Fickstölder och andra egendomsbrott är vanliga.

Prostitution, som är förbjuden enligt lag, utgör ett växande problem, inte minst på större turistorter. Insatser mot framför allt pedofili har ökat de senaste åren. Fall med utlänningar inblandade ges stor uppmärksamhet i den lokala pressen.

Personer som ställs inför rätta tilldelas en advokat. I de flesta fall är det dock bättre att själv anlita en advokat, inte minst för att kunna kommunicera på engelska eller franska – den rättsliga processen förs annars uteslutande på arabiska. Notera att ambassaden inte står för advokatkostnader.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör en stor livs- och hälsofara för boende och besökare i Marocko. Årligen omkommer nästan 4 000 människor på vägarna och ca 100 000 skadas, varav 10 000 allvarligt. Vägnätet håller generellt hög standard, men fordonsparken är i varierande skick. Kör- och trafikkunskaper är mycket ojämna, och man ska inte förvänta sig att övriga trafikanter följer trafikreglerna. Enstaka rapporter om vägrån har förekommit på platser i Rifbergen. Rasta företrädesvis vid större rastplatser. Marockanska myndigheter uppmanar husbilsturister att endast ställa upp sina husbilar på auktoriserade campingplatser. Notera vad som sagts ovan om plötsliga skyfall och risk för till synes torra flodbäddar som fylls mycket hastigt.

Det kan noteras att man reser bekvämt och billigt med tåg i Marocko. Första klass rekommenderas för att undvika viss trängsel. Resenären görs också uppmärksam på att dörrarna inte har säkerhetslås under dagtid, varför de kan öppnas av passagerare under färd. Vid färd nattetid låses däremot dörrarna, vilket kan vara en säkerhetsrisk vid ev brand, varför tågfärd dagtid rekommenderas.

Försäkringsskydd

Man bör alltid se till att ha fullgott reseförsäkringsskydd. Hemförsäkringen brukar innehålla en reseförsäkring som vanligen gäller i max 45 dagar från utresan – undersök detta innan avresa från Sverige. För en längre vistelse krävs en ytterligare reseförsäkring. Se vidare UD:s allmänna reseråd på www.regeringen.se, som också finns som Appar för Apple och Android.

 

Övriga upplysningar

SAMMANFATTNINGSVIS:

1. Ha en försäkring!

2. Har du ett giltigt pass? Förvara det säkert!

3. Läs på om resmålet;

4. Ladda ned UD:s ResApp - se nedan;

5. Berätta för anhöriga om dina resplaner;

6. Lämna gärna dina resplaner och kontaktuppgifter till UD/Ambassadens svensklista. Se hemsidan "Service till svenska medborgare".

Annat:

Införsel av bil
In- och utförsel av bil registreras i ett dataregister. Vid införsel ska en särskild blankett fyllas i och en särskild stämpel sätts in i ägarens/förarens pass som bevis på att ett temporärt importtillstånd har givits för tre månader (med möjlighet till förlängning ytterligare tre månader). Man kan inte lämna landet med en sådan stämpel i passet om man inte också för ut fordonet, därför är det viktigt att man vid utförseln ser till att en avregistrering sker. Tas fordonet ut vid ett senare tillfälle, eller om det lämnas kvar, måste tull betalas.

Valutarestriktioner
Uttag med Visa/MasterCard-kort i sedelautomater fungerar i de flesta banker i städerna. Den som bär med sig större summor utländsk valuta i kontanter måste deklarera detta (utan avgift) vid ankomst för den marockanska tullen – annars kan det vara svårt att föra med sig resterande kontanter ut ur landet. Växla på bank och spara växlingskvittot för eventuell redovisning vid hemresa. Dirham, den lokala valutan, får inte fritt föras ut ur Marocko. I matbutiker, på många restauranger och i affärscentra går det utmärkt att betala med kort. Taxi, inköp på lokala marknader etc kräver dock kontanter. Kursen ligger kring 10 MAD = 8 SEK.

Västsahara
Västsahara administreras av Marocko, men landets överhöghet över området är inte erkänd av det internationella samfundet. Krigshandlingar mellan Polisario, den rörelse som eftersträvar självbestämmande för det västsahariska folket och Marocko upphörde 1991.
Rörelsefriheten i Västsahara är delvis begränsad, polisspärrar och vägkontroller är vanliga. Personer som reser individuellt kan riskera att bli stoppade i samband med ankomst till områdena, i synnerhet gäller det för personer som uttalat stödjer självständighetssträvandena.
Det finns tusentals icke desarmerade minor i Västsahara, ofta i närheten av vattenhål eller enstaka träd, men också på vissa stränder. Man skall därför undvika att köra annat än på huvudvägar. Minor markeras antingen med skyltar eller med stenar, som lagts ovanpå varandra som små torn. Två sådana torn på ömse sidor om en väg markerar att man ska passera mellan dem.

Folksamlingar och demonstrationer bör undvikas mot bakgrund av politiska spänningar i området. Särskild vaksamhet rekommenderas när man befinner sig på offentliga platser. Försiktighet bör iakttagas med uttalanden som kan uppfattas som en kritik av den marockanska positionen i Västsaharakonflikten. Sverige har ingen diplomatisk eller konsulär närvaro i Västsahara.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top