Reseinformation Nordkorea

Avrådan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget har UD den 7 september 2017 beslutat att tills vidare avråda från icke nödvändiga resor till Nordkorea.

Aktuella händelser

Under 2016 genomförde Nordkorea ett stort antal robottester, betydligt fler än under tidigare år. Efter ett uppehåll om några månader återupptogs uppskjutningarna i februari 2017. Hittills i år har Nordkorea provskjutit robotar vid dryga tjugotalet tillfällen, vilka alla lett till fördömanden från omvärlden och ytterligare ökat oron för att en väpnad konflikt kan komma att bryta ut. Det senaste robottestet ägde rum den 29 november. Den 3 september genomförde Nordkorea för sjätte gången ett underjordiskt kärnvapenprov i strid mot internationell lag. De senaste proven ägde rum i januari respektive september 2016. Kärnvapenprovet har väckt starka reaktioner i omvärlden och ytterligare åtgärder gentemot landet diskuteras i FN:s säkerhetsråd såväl som på andra håll.

FN:s säkerhetsråd och EU införde under våren 2016 utvidgade sanktioner mot landet och skärpte dessa ytterligare i december 2017.

Spänningarna på den koreanska halvön är större än på mycket länge och kan snabbt övergå till att bli mycket allvarliga. Överväger du att trots avrådan från icke nödvändiga resor resa till Nordkorea bör du därför vara medveten om att läget snabbt kan förvärras och kanske innebära svårigheter att lämna landet. Den svenska ambassaden i Pyongyang har begränsade möjligheter att bistå svenskar i en nödsituation vid ett ytterligare försämrat säkerhetsläge.

Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar rörande vår reseinformation här på hemsidan eller i UD:s Resklar-app.

Allmänna säkerhetsläget

Se ovan. Det säkerhetspolitiska läget på den koreanska halvön kan förvärras mycket snabbt. De som överväger en resa eller befinner sig i Nordkorea rekommenderas att så långt möjligt hålla sig informerade om situationen i landet genom sin researrangör, nyhetsrapportering, ambassadens reseinformation och tillgängliga informationskanaler. Observera dock att tillgång till internationell media och internet inte kan påräknas under en vistelse i landet.

 

Terrorism

Nordkorea har inte drabbats av terroristdåd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Översvämningar förekommer ofta under regnperioden (juli-augusti), framför allt gäller detta landsbygden. En omfattande översvämning drabbade den nordöstra delen av landet i september 2016 och ledde till dödsoffer och omfattande förstörelse. Provinsen (Norra Hamgyong) tillhör dock inte de som besöks av turister.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med Nordkoreas ambassad i Stockholm eller din resebyrå. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Det krävs visering för inresa i Nordkorea. Enskilda personer beviljas normalt inte visering utan endast som ingående i en gruppresa eller på inbjudan av en koreansk motpart. För närmare information kontakta Nordkoreas ambassad i Stockholm.

Det går inte att resa direkt mellan Nord- respektive Sydkorea. De båda länderna saknar fredsavtal sedan kriget 1950-53.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Nordkorea är mycket bristfällig, även för utlänningar. Hygienen på sjukhusen är dålig. Anestesi vid t.ex. kirurgiska ingrepp kan saknas. Evakuering är nödvändig vid allvarligare sjukdom/olycka.

Japansk encefalit förekommer i Nordkorea, speciellt under sommaren. Även kolera förekommer och vatten utgör en potentiell hälsorisk. Man bör endast dricka kokt eller buteljerat vatten.

Resenärer bör medföra ett tillräckligt lager av eventuell medicin då det kan vara svårt eller omöjligt att komplettera på plats.

Lokala lagar och sedvänjor

Det nordkoreanska samhället är starkt präglat av ideologi och tradition. Möjligheterna till interaktion mellan utlänningar och koreaner utöver strikt arrangerade ceremonier och ritualer är begränsade.

Turister bör mycket noga följa sina guiders råd beträffande fotografering och uppträdande. Respektlöshet mot värdlandet och dess symboler, i vid bemärkelse, tas mycket illa upp. Toleransnivån för störande beteende är minimal och sådant kan leda till fängelsestraff.

Koreaner klär sig konservativt. Vare sig män eller kvinnor bär shorts och kvinnor har i regel inte åtsittande kläder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Överlag är den personliga säkerheten god, mycket beroende på omfattande polisiär och militär närvaro.

Brott riktade mot utlänningar är ovanliga men småstölder/ficktjuvar kan förekomma. Sedvanlig försiktighet bör iakttas.

Vid en brand 2015 på ett hotell som ofta frekventeras av utlänningar framkom brister i personalens säkerhetsmedvetande. Resenärer rekommenderas att noga studera utrymningsvägar på sitt hotell samt överväga att medföra ett resebrandlarm.

 

 

Trafiksäkerhet

Trafiken har de senaste åren ökat kraftigt i Pyongyang. Detta sker från en låg nivå och i jämförelse med andra huvudstäder är trafiken relativt gles. Gatubelysning saknas ofta. Bilar kör fort och har företräde i förhållande till fotgängare och cyklister. Detta gäller även vid övergångsställen varför särskild försiktighet bör iakttas vid korsande av de breda gatorna. För fordon är högersväng tillåten "mot rött" vilket innebär att fotgängare bör vara uppmärksamma även om de själva har grönt ljus.

På landsbygden domineras trafikbilden av fotgängare och cyklister. Nordkoreanskt körkort krävs, bilkörning är inte aktuellt för turister och besökare.

Taxibilar och bussar saknar ofta säkerhetsbälten.

 

Försäkringsskydd

Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vilket skydd du har, att det inkluderar Nordkorea samt är giltigt under hela din vistelse. Observera att detta är särskilt viktigt i och med att UD för närvarande avråder från icke nödvändiga resor till Nordkorea. Kostnaderna för medicinsk vård i Nordkorea kan bli avsevärda och måste erläggas kontant (EUR eller USD).

Övriga upplysningar

Resor till Nordkorea
Turister kan normalt endast resa till och i Nordkorea genom organiserade turer. För övriga krävs en inbjudan samt tillstånd från det nordkoreanska utrikesministeriet. Detta är oftast endast möjligt för affärsresenärer.

Möjligheterna att resa i landet är starkt begränsade. Utländska besökare åtföljs av en guide som avgör var man kan röra sig. Ibland finns dock möjlighet att ta promenader runt de större hotellen utan sällskap av guide. För resor utanför Pyongyang är det guidens ansvar att ordna tillstånd.

Kontrollerna av resenärers bagage vid inresa till Nordkorea har skärpts. Inresandes datorer och annan elektronisk utrustning, inklusive USB-minnen, kontrolleras ofta noggrant. Innehav, eller spår av, material som anses osedligt eller kränkande mot staten kan orsaka problem vid gränspassagen. Detta gäller naturligtvis även tryckt material (böcker, tidningar etc). GPS är inte tillåtet.

Utländska mobiler fungerar inte i Nordkorea. Åtkomst till internet är i princip inte möjlig.

Lokala transporter
Det finns taxibilar utanför de större hotellen. Taxichaufförerna tar i regel inte emot utländska passagerare som inte är åtföljda av en guide.

Internationella körkort är inte giltiga i Nordkorea. Att hyra bil utan chaufför är inte möjligt.

Det är möjligt att resa med tåg till och från Nordkorea. Det går tåg mellan Pyongyang och Peking via Sinuiju/Dandong ett antal gånger i veckan. Resan tar ungefär 24 timmar men förseningar är vanligt förekommande.

I princip flyger Air China mellan Pyongyang och Peking ett par gånger i veckan under sommarhalvåret (uppehåll oktober till mars). Under 2017 har emellertid Air China ställt in enskilda flygningar eller gjort veckovisa uppehåll, sannolikt p g a bristande passagerarantal.

Det nordkoreanska flygbolaget Air Koryo har flighter till Peking samt till Shenyang (Kina) och Vladivostok (Ryssland). Vintertid saknas dagliga flygförbindelser till och från Pyongyang. Air Koryo, med undantag för vissa flygplansindivider, är upptagen på EU:s s.k. "svarta lista" då bolaget inte bedöms uppfylla internationell säkerhetsstandard. I juli 2016 inträffade en incident där ett Air Koryo flygplan en route till Peking fick nödlanda efter rökutveckling i kabinen.
Förteckning över flygbolag som förbjudits inom EU

Observera: Det finns inga möjligheter att betala med kort eller ta ut kontanter någonstans, inte heller på hotellen. För att betala hotellrum, personliga inköp eller restaurangbesök måste därför tillräckligt med kontanter medföras. Euro, US dollar eller kinesiska CNY accepteras. Kostnadsläget för utlänningar är generellt högt.

Ambassaden