Ambassaden

Sverige har haft diplomatiska relationer med Nordkorea sedan 1973 och upprätthållit en ambassad där sedan 1975.

Fram till 2001 var Sverige enda västland med obruten diplomatisk representation i landet, allt sedan 1970-talet. Numera har sju EU-länder ambassader i huvudstaden Pyongyang, däribland Storbritannien och Tyskland, som ambassaden delar kanslilokaler med.

Sverige försöker bidra till ökad öppenhet

Under de senare åren har Sverige, bland annat genom sin närvaro i landet, sökt bidra till ökad öppenhet och en stegvis integration av Nordkorea i det internationella samfundet. Sverige förespråkar ett långsiktigt engagemang med Nordkorea, dialog och samarbete inom olika sektorer. Sedan svältkatastrofen i mitten av 1990-talet ger Sverige ett omfattande humanitärt bistånd till landet som kanaliseras via FN-organ och enskilda organisationer.

Sverige – skyddsmakt åt USA

Sverige har i Nordkorea uppdrag för en rad andra länder. Sedan 1995 fungerar Sverige som så kallad skyddsmakt (för närmare förklaring se diplomatiskt ABC i högerspalten) för USA. Sverige har skyddsmaktsuppdrag även för Australien och Kanda. Dessutom har ambassaden konsulärt ansvar för nordiska medborgare och hanterar viseringsansökningar för Italien, Spanien och de nordiska länderna.