Sverige i Gaborone, Botswana

Sverige har ingen ambassad i Botswana. Svenska ambassaden i Pretoria ansvarar för Sveriges politiska relationer med Botswana, liksom för den konsulära verksamheten och främjande av svensk handel tillsammans med Business Sweden.

Sverige har ett honorärkonsulat i Gaborone. Nedan hittar du information om visum- och passansökningar och kontaktuppgifter till konsulatet och Business Sweden i Gaborone, liksom länkar till landfakta och handelsinformation om Botswana.

Strategi för selektivt samarbete med Botswana 2009-2013
Denna strategi anger inriktningen för Sveriges selektiva samarbete med Botswana under perioden t.o.m. 2013. Ladda ner stratgin från kolumnen till höger.
Visumansökningar
Tyska ambassaden i Gaborone hanterar visumansökningar från Botswana till Sverige. I kolumnen till höger hittar du kontaktuppgifter.

Ansökningar om nytt pass
Svenskar i Botswana som behöver nytt pass kan lämna in sin ansökan på ambassaden i Pretoria eller annan svensk ambassad, eller i Sverige.
Akuta konsulära ärenden
Vid akuta konsulära ärenden utanför kontorstid kan du ringa svenska ambassaden i Pretoria för information.
 
Honorärkonsulatet i Gaborone
I kolumnen till höger hittar du kontaktuppgifter till svenska honorärkonsulatet i Gaborone.
 
Business Sweden i Gaborone
Private Bag 0017
Gaborone
Botswana
Besöksadress:
President Drive
Plot 3125
Gaborone

Patrik Olsson
Manager
Tel: +267 (0)395 3425
Mobil: +267 (0)71342384
E-mail:
patrik.olsson@business-sweden.se
Webbplats: www.business-sweden.se/botswana
Mer information om Botswana

Navigation

Top