Ambassaden påminner om nya regler för resa med barn

Allmän information kring de nya reglerna

Fr o m den 1 juni 2015 gäller att alla barn (under 18 år) måste ha ett fullständigt födelsebevis när de reser in/ut ur Sydafrika. Sydafrikanska myndigheter avgör helt på egen hand vad som är ett fullständigt födelsebevis och enbart sydafrikanska myndigheter (t.ex. den sydafrikanska ambassaden i Stockholm, eller det sydafrikanska inrikesministeriet (Department of Home Affairs)) kan ge säker vägledning om vad detta nya regelverk innebär för svenska medborgare. 

Personbevis där barnets föräldrar/vårdnadshavare  framgår

Den svenska ambassaden i Pretoria har på sydafrikanska myndigheters begäran skickat in ett exempel på hur en svensk motsvarighet till ett födelsebevis ser ut. Exemplet består av ett utdrag från folkbokföringen (på engelska) stämplat och underskrivet av behörig tjänsteman vid Skatteverket, som visar vem som är barnets föräldrar/vårdnadshavare. Personbevis av det här slaget kan beställas från Skatteverket via telefon eller e-postmeddelande via Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/stallenfraga.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html
Skatteverket skickar personbeviset kostnadsfritt via den ordinarie postgången till din adress i Sydafrika. Om det brådskar kan personbeviset istället skickas till en vän eller släkting i Sverige som kan ombesörja vidare transport via kurirserviceföretag till din adress i Sydafrika. Ni kan även få personbeviset faxat till er varefter ni kan besöka ambassaden för att få faxkopian legaliserad. Kostnaden för en sådan legalisering, framgår av ambassadens prislista (se ”Other certificates or proof (e.g. attestation or legalization)”): http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Pretoria/Service-till-svenska-medborgare/Prislista-och-oppettider/

Föräldramedgivande

För barn som reser i annat sällskap än båda föräldrarna, har sydafrikanska myndigheter angett att det måste finnas ett skriftligt medgivande (på engelska) från den ena eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna att de givit sitt/sina tillstånd till att barnet får resa i sällskap med berörd person. Det sydafrikanska inrikesministeriet har tagit fram en blankett för detta ändamål: http://www.dha.gov.za/files/ParentalConsentAffidavit.pdf
Medgivandet måste attesteras för att det ska vara giltigt. I Sverige attesteras medgivandet av den sydafrikanska ambassaden i Stockholm. För information om alternativa sätt att få medgivandet attesterat i Sverige (exempelvis av notarius publicus som förordnats av Länsstyrelsen) ber vi er kontakta sydafrikanska myndigheter. Befinner ni er i Sydafrika kan ni besöka en polisstation för att få medgivandet attesterat.

Tänk på att det förutom medgivande och personbevis för barnet kan komma att krävas andra dokument, te.x. kopia av icke-medföljande förälders passhandling. Se vidare instruktioner från det sydafrikanska inrikesministeriet (dokument till höger, ”Travelling with minors”).

Ytterligare vägledning via sydafrikanska myndigheter

För frågor kring detta nya sydafrikanska regelverk ber vi att få hänvisa till sydafrikanska myndigheter.

Den sydafrikanska ambassaden i Stockholm: http://www.dirco.gov.za/sweden/
Det sydafrikanska inrikesministeriet: http://www.home-affairs.gov.za/

Navigation

Top