Reseinformation Tjeckien

Aktuella händelser

Sportlovsveckorna i Prag

Pragpolisen uppskattar att tusentals skolungdomar från bl.a. Sverige, Norge och Danmark, många av dem minderåriga, kommer att strömma till Prag för att festa under sportlovsveckorna. Polisen kommer därför, likt tidigare år, att förstärka sin närvaro kring barer, diskotek och andra lokaler för att göra alkotester och id-kontroller. Av den anledningen finns det anledning erinra om följande:

  • I Tjecken är åldersgränsen för köp av cigaretter och alkohol är 18 år. Är du minderårig och blir omhändertagen för att du uppträder berusad kan ambassaden inte agera å dina vägnar utan att först kontakta dina föräldrar. Är du däremot över 18 år blir du förd till en fyllecell. Kostanden uppgår till cirka 1500 CZK per natt.
  • Du måste alltid kunna uppvisa giltig ID-handling i form av pass eller nationellt ID-kort annars riskerar du böter (3000czk) eller att bli anhållen. OBS!  Kopia av pass eller ID-kort gäller ej.  Det är i sammanhanget viktigt att tänka på att ett pass är en värdehandling och blir du av med det kan det få konsekvenser för din återresa. Ett provisoriskt pass kostar 4500 CZK.
  • Ta med sjukförsäkringskort! Detta behöver du om något händer och du måste uppsöka sjukhus. Det är upp till dig att skaffa kortet från Försäkringskassan. Kortet gäller i Tjeckien och du beställer det på hemsidan.

Polisenstationen vid Müstek i centrala Prag kommer att förstärkas med engelskspråkig personal under de aktuella veckorna. Telefonnummer dit är: +420 974 851 750 

 

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är generellt ett tryggt resmål. Det råder i dagsläget ingen allmän hotbild mot landet. UD uppmanar emellertid svenska turister till allmän försiktighet och vaksamhet.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Isil i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november och Bryssel den 22 mars på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på UDs webbsida.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Översvämningar förekommer så gott som varje år, särskilt på våren, på olika håll i landet.

In- och utresebestämmelser

Även om både Tjeckien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen måste man medföra antingen giltigt pass eller av svensk polismyndighet utfärdat nationellt ID-kort.

ID-kort
Även om både Tjeckien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen bör man medföra antingen giltigt pass eller av svensk polismyndighet utfärdat nationellt ID-kort. Sådan id-handling måste kunna visas upp på begäran av tjeckisk myndighet under vistelsen i landet.

För- och nackdelar med dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet,som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Vattnet är drickbart i hela landet.

Lokala lagar och sedvänjor

I stort sätt gäller samma förhållanden i övrigt i Tjeckien som i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg, spårvagn, buss och tunnelbana. Spårvägslinjerna (bl.a. nr 22) som går upp till Prag-borgen är särskilt utsatta för ficktjuvar. Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe. Kriminaliteten torde dock alltjämt vara lägre i Prag än i andra västeuropeiska städer av motsvarande storlek.

Trafiksäkerhet

Vissa vägsträckor i landet är starkt trafikerade och delvis av ganska dålig kvalitet. Den tjeckiska trafikkulturen avviker också något från den svenska så uppmärksamhet vid t.ex. omkörningar och mörkerkörning är på sin plats. Särskild uppmärksamhet rekommenderas vid bilkörning i städer med spårvagnstrafik.

Var uppmärksam och lämna aldrig värdesaker utan tillsyn i bilen vid tankning, parkering eller om ni blir stoppade av okända personer på vägen.

Observera att motorvägsavgift måste erläggas för resa i Tjeckien på de största vägarna. Klistermärke kan köpas vid gränsen och på bensinstationer och ska fästas på vindrutan.

Tjeckiens trafiklag innebär nolltolerans när det gäller volym av alkoholhalt i blodet.

Nationella körkort accepteras.

Försäkringsskydd

Ifall olyckan skulle vara framme bör man ha med sig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan.

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Det är viktigt att du har tecknat en reseförsäkring innan du påbörjar resan eller kontrollerar om sådan ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Service och stöd till personer med funktionshinder

Inte minst Prag, med alla sina backar och stenlagda gator, kan vara lite svår att ta sig fram i för personer med t.ex. rörelsehinder.

Lokala firmor kan erbjuda särskild service och hyr t.ex. ut olika hjälpmedel som kan underlätta besöket.
Se bl. a. länken accessibleprague.com

Ambassaden