Reseinformation Tjeckien

Aktuella händelser

 HOCKEY VM 2015 I PRAG

Är du en av de som bokat resa till Prague i maj för att gå på Hockey VM eller är du bara här på semester under tiden 1-17 maj då Hockey VM pågår? Oavsett, bör du tänka på:

  • Polisen ber alla vara uppmärksamma på ficktjuvar under denna period. Alla internationella evenemang tilldrar sig tyvärr också en del kriminella ligor. Prag är inget undantag och polisen förväntar sig en hel del tillresande gäng från andra länder.
  • Du måste alltid kunna uppvisa giltig ID-handling i form av pass eller nationellt ID-kort annars riskerar du böter eller att bli anhållen. OBS!  Kopia av pass eller ID-kort gäller ej.  Det är i sammanhanget viktigt att tänka på att passet är en värdehandling och blir du av med det kan det få konsekvenser för din återresa. Ett provisoriskt pass kostar dessutom 1600 SEK.
  • Ta med EU-sjukförsäkringskort! Detta behöver du om något händer och du måste uppsöka sjukhus. Det är upp till resenären själv att skaffa kortet från Försäkringskassan. Det är gratis och du kan läsa mer om hur du skaffa kortet på Försäkringskassans hemsida.
  • Om du blir utsatt för brott eller noterar att ett brott begås, ring omedelbart polisen på +420 974 851 750
  • Polisstationen på Jungmanova namesti 771/9 110 00 Prag 1 i centrala Prag är öppet 24/7 och kommer under mästerskapet att ha engelskspråkig personal närvarande under hela dygnet.
  • Har du synpunkter på Pragpolisen kan du ringa 158
  • Åldersgränsen för köp av cigaretter och alkohol är 18 år i Tjeckien.

Har du inte lyckats köpa biljetter till matcherna kan du alltid komma till Hergetova Cihelna som, i samarbete med Svenska hockeyförbindet, kommer att fungera som ”The Scandinavian Hockey Hub” under hela VM.  

Titta också gärna på sidan ”Service till svenska medborgare, om olyckan är framme” och glöm inte att ladda ner UD:s reseapp.

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är generellt ett tryggt resmål. Det råder i dagsläget ingen allmän hotbild mot landet. UD uppmanar emellertid svenska turister till allmän försiktighet och vaksamhet.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. UD uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer på UDs webbsida.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Översvämningar förekommer så gott som varje år, särskilt på våren, på olika håll i landet.

In- och utresebestämmelser

Även om både Tjeckien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen måste man medföra antingen giltigt pass eller av svensk polismyndighet utfärdat nationellt ID-kort.

ID-kort
Även om både Tjeckien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen bör man medföra antingen giltigt pass eller av svensk polismyndighet utfärdat nationellt ID-kort. Sådan id-handling måste kunna visas upp på begäran av tjeckisk myndighet under vistelsen i landet.

För- och nackdelar med dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet,som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Vattnet är drickbart i hela landet.

Lokala lagar och sedvänjor

I stort sätt gäller samma förhållanden i övrigt i Tjeckien som i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg, spårvagn, buss och tunnelbana. Spårvägslinjerna (bl.a. nr 22) som går upp till Prag-borgen är särskilt utsatta för ficktjuvar. Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe. Kriminaliteten torde dock alltjämt vara lägre i Prag än i andra västeuropeiska städer av motsvarande storlek.

Trafiksäkerhet

Vissa vägsträckor i landet är starkt trafikerade och delvis av ganska dålig kvalitet. Den tjeckiska trafikkulturen avviker också något från den svenska så uppmärksamhet vid t.ex. omkörningar och mörkerkörning är på sin plats. Särskild uppmärksamhet rekommenderas vid bilkörning i städer med spårvagnstrafik.

Var uppmärksam och lämna aldrig värdesaker utan tillsyn i bilen vid tankning, parkering eller om ni blir stoppade av okända personer på vägen.

Observera att motorvägsavgift måste erläggas för resa i Tjeckien på de största vägarna. Klistermärke kan köpas vid gränsen och på bensinstationer och ska fästas på vindrutan.

Tjeckiens trafiklag innebär nolltolerans när det gäller volym av alkoholhalt i blodet.

Nationella körkort accepteras.

Försäkringsskydd

Ifall olyckan skulle vara framme bör man ha med sig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan.

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Det är viktigt att du har tecknat en reseförsäkring innan du påbörjar resan eller kontrollerar om sådan ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Service och stöd till personer med funktionshinder

Inte minst Prag, med alla sina backar och stenlagda gator, kan vara lite svår att ta sig fram i för personer med t.ex. rörelsehinder.

Lokala firmor kan erbjuda särskild service och hyr t.ex. ut olika hjälpmedel som kan underlätta besöket.
Se bl. a. länken accessibleprague.com

Ambassaden