Utforska det svenska biståndet

Utrikesdepartementet har lanserat en ny informationsplattform ”Utforska det svenska biståndet”. som berättar om hur biståndet är en del av den svenska utrikespolitiken, hur det hela hänger ihop och varför det ser ut som det gör.