Vigsel i Kambodja

På den här sidan hittar du information om vad som krävs för vigsel inför kambodjansk myndighet.

Dokument som krävs innan vigseln/registreringen kan göras:

För dig som är folkbokförd och skriven i Sverige:

För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av laga kraft vunnen äktenskapsskillnadsdom.

För att ingå och registrera äktenskapet kräver kambodjanska myndigheter ett intyg på engelska. Detta kan utfärdas på Ambassaden.

För intyget krävs följande:
1. Ansökan om giftemål, tillhandahålls av Ministry of Foreign Affairs, Cambodia
2. Personbevis - för ändamålet giftemål, som visar civilstånd
3. Utdrag ur svenskt belastningsregister
4. Årlig inkomstuppgift i original - kan vara lönebesked från arbetsgivare där yrke framgår, uppgift om pension från försäkringskassan och/eller annan pensionsutbetalare etc.
5. Läkarutlåtande/Medical Certificate utfärdas av kambodjansk myndighet
6. Fotokopia av båda parternas pass med visum

För att ambassaden ska kunna legalisera svenska handlingar, måste dessa normalt vara legaliserade i Sverige. Det av ambassaden utfärdade intyget samt vederbörligen ifylld blankett - ansökan om giftemål tas till Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, som vidaresänder till Ministry of Interior som tar ställning till om giftermål kan ingås.

Observera!

  • En buddhistisk eller annan religiös ceremoni har ingen rättslig innebörd utan betraktas enbart som en välsignelseakt
  • Giftermål med svensk medborgare berättigar inte automatiskt till svenskt medborgarskap eller bosättning i Sverige. Uppehållstillstånd söks på Svenska Ambassaden i Bangkok. Läs mer om uppehållstillstånd på Migrationsverketsshemsida: www.migrationsverket.se
  • Enligt kambodjansk lag (mars 2011) får inte utländska män över femtio år och/eller med en månadsinkomst under $2,500 gifta sig med kambodjanska kvinnor
  • Kambodjanska myndigheter viger inte två utlänska medborgare

Registrering av kambodjansk vigsel hos svensk myndighet
För att Skattemyndigheten i Sverige ska kunna registrera äktenskapet (detta anmäls av den sökande, inte av Ambassaden) krävs att vigselattesten som erhållits översätts till engelska eller svenska och insändes till Skatteverket med kopia av pass på båda parter.