Rösta från utlandet

Den 14 september är det val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige.

Du som är röstberättigad och befinner dig i utlandet vid tiden för valet kan rösta från utlandet.

Du kan antingen brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat.

Läs mer om rösträtt och röstning på Valmyndighetens webbplats www.val.se. Där finns också särskild information till utlandssvenskar