Omval till kommunfullmäktige i Båstad

Valprövningsnämnden har beslutat att kommun-fullmäktigevalet i Båstad i september 2014 ska göras om. Valdag är 10 maj 2015. 

Ingen röstmottagning kommer att ske på ambassader eller på konsulat.

Röstberättigade som befinner sig i utlandet kan brevrösta från och med 26 mars. På vissa ambassader och konsulat finns brevröstningsmaterial att hämta eller för beställning.

Om ambassaden eller konsulatet inte har brevröstningsmaterial kan sådant beställas från Valmyndigheten eller Båstads kommun.

För mer information se Valmyndighetens hemsida