Medborgarskap för barn fött utomlands

Att få barn är en spännande händelse i livet. Att få barn i utlandet kan ge upphov till extra frågor och därför har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och personnummer för barn på denna sida.

Medborgarskap

Lagändringar som träder i kraft 1 april 2015:
Reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln ändras så att kvinnor och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.

Den som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får nu möjlighet att återfå detta genom ansökan.

Information om vad som gäller från 1 april och de blanketter som blir aktuella kommer att finnas tillgängliga på Migrationsverkets hemsida.

>Skatteverket
>Migrationsverket

Folkbokföring

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött är det viktigt att anmäla födseln till svenska Skatteverket. Det görs på blanketten "Anmälan Namn" (SKV 7750) som finns att ladda ned från Skatteverkets webbplats. Skicka blanketten direkt till Skatteverket tillsammans med ett födelsebevis och kopior på föräldrarnas pass.

>Blanketten "Anmälan Namn" (SKV 7750)

Personnummer/samordningsnummer

Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn. I de fall föräldrarna endast vill anmäla barnet till svenska Skattemyndigheten kan de själva göra detta genom att sända in blanketten:

"Anmälan Namn" (SKV 7750)

Mer information om att söka pass för barn som inte tidigare haft svenskt pass finns att läsa på sidan:

> Ansökan om pass för barn under 18 år