I händelse av en krissituation

I händelse av en krissituation bistår Sveriges ambassad i Phnom Penh svenska medborgare och deras familjer, personer bosatta i Sverige samt nordiska medborgare.

Vid en eventuell krissituation uppdateras information till allmänheten kontinuerligt på denna hemsida. Medborgare uppmuntras också att själva hålla kontakt med anhöriga.

Svenska medborgare och svenska medborgares utländska familjemedlemmar som är bosatta eller avser att stanna i landet under en längre tid är välkomna att anmäla sig till ambassaden/UD via den så kallade svensklistan. Formulär för anmälan hittar du under "Anmäl din utlandsvistelse" här under "Service till svenska medborgare".

Nordiska medborgare uppmuntras att registrera sig vid respektive lands representation i Bangkok. Registreringen kommer sedan att vidarebefordras till Sveriges ambassad i Phnom Penh.

Det är alltid individens ansvar att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att garantera sin egen säkerhet under vistelse i Kambodja, att teckna en lämplig reseförsäkring och att iaktta normal försiktighet.

Telefonnummer till ambassaden i Phnom Penh: +855 (0)23 861 700. Efter kontorstid kopplas ambassadens växel till UD:s konsulära jour.