Ansökan om ordinarie pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass tidigare

Barn som aldrig tidigare haft svenskt pass måste först registreras i den svenska folkbokföringen genom att ansöka om ett samordningsnummer. Samtidigt anmäls barnets namn. Ansökan är avgiftsfri och kan göras på ambassaden. Bägge föräldrarna och barnet måste vara närvarande vid ansökningstillfället.

Först efter att ett samordningsnummer erhållits kan ansökan om pass göras. Ansökan görs därmed i två steg:

1) Ansökan om samordningsnummer och namnanmälan

Följande handlingar måste medtas:

  • Namnanmälan (blankett SKV 7750 som finns på Skatteverkets hemsida:www.skatteverket.se. Blanketten finns även att hämta på ambassaden.) undertecknad av båda vårdnadshavarna.

Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett vårdnadsbeslut bifogas.

  • Barnets födelsebevis (det stora där föräldrarnas namn framgår).
  • Båda föräldrarnas pass eller annan giltig legitimation.
  • Vigselbevis om föräldrarna har gift sig utomlands eller om endast fadern är svensk medborgare. Om föräldrarna gift sig i Sverige ska personbevis från Skatteverket medtagas där det framgår att föräldrarna är gifta.
  • Personbevisen får inte var mer än 1 månad gamla.

Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestyrkta kopior.

Handläggningstiden för ansökan är ca 1 månad.

2) Ansökan om förstagångspass för barn under 18 år

Ambassaden i Kambodja tar inte emot ansökningar om ordinarie pass. Detta på grund av att ambassaden inte är utrustad med den tekniska utrustning som krävs.

Ansökan om ordinarie pass kan göras vid annan svensk utlandsmyndighet i regionen alternativt i Sverige.