Nationellt ID-kort

Möjligt att resa inom hela EU med nationellt ID-kort från den 1 juli 2015

Från och med den 1 juli 2015 ska svenska medborgare kunna resa till EU-länder även utanför Schengenområdet utan pass, om de istället har med sig ett nationellt identitetskort.

Riksdagen beslutade den 20 maj att svenska medborgare ska kunna resa till EU-länder utanför Schengenområdet utan pass om de istället har med sig nationellt ID-kort. För närvarande gäller det resor till Bulgarien, Cypern, Kroatien, Rumänien, Irland och Storbritannien. Beslutet innebär att det blir möjligt att resa inom hela EU med nationellt ID-kort. Tidigare gällde att svenska medborgare måste ha med sig pass för resor från Sverige till länder utanför Schengenområdet.

Ändringen i passlagen (1978:302) gäller från den 1 juli 2015.