VALMYNDIGHETEN INFORMERAR

Bor du utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019? Anmäl dig till röstlängden!

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet i Europaparlamentet. Du kan läsa mer i bifogade dokument samt via Valmyndighetens hemsida, se länk till höger.