Frågor och svar

Här kan du hitta de frågor som ofta ställs av sökande. Om du inte kan hitta svar på din fråga nedan kan du kontakta ambassadens migrationsavdelning.

1. Jag har blivit antagen till ett master program för 18 månader. Hur mycket pengar behöver jag förbereda för min vistelse i Sverige?
Du måste visa att du har minst SEK 7300 per månad under hela den period som du ska studera i Sverige (SEK 73 000 om året, då två terminer exkluderat lov är 10 månader om läsåret). Om ditt program är 18 månaders studier måste du visa att du har SEK 7300 x 15 månader = SEK 109 500.

2. Min maka/make/barn planerar att följa med mig till Sverige och bo med mig medan jag studerar där. Hur ansöker de om tillstånd och hur mycket pengar måste de förbereda?
De ska ansöka som medsökande till studenter. De kan lämna in sin ansökan samtidigt som dig om du använder dig av Migrationsverkets webbansökan. Om de inte ansöker samtidigt som dig måste de lämna in en pappersansökan vid ambassaden. Din maka/make måste visa att hon/han har minst SEK 3500 per månad under den tid som hon/han ämnar vistas i Sverige. För medsökande barn måste ni visa att ni har minst SEK 2100 per månad och barn.

3. Vilken bank ska jag använda mig av för mitt bankutdrag? Vilken valuta ska pengarna vara i? Måste jag frysa pengarna på mitt konto?
Du kan använda dig av vilken bank som helst för ditt bankutdrag. Pengarna kan vara i vilken valuta som helst, helst i RMB, SEK, USD eller Euro. Du behöver inte frysa pengarna på ditt konto.

4. Hur betalar jag ansökningsavgiften?
Om du ansöker på webben betalar du ansökningsavgiften via Internet samtidigt som du lämnar in ansökan, med Visa- eller Mastercard. Om du ansöker i pappersform tar ambassaden endast emot kortbetalning. Kontantbetalning kan endast ske om det inte är möjligt att betala med kort.

5. Kommer min ansökan att skickas till Migrationsverket I Sverige?
De flesta ansökningar skickas till Migrationsverket och beslutet fattas i Sverige, medan de flesta beslut för utbytesstudenter kan fattas av ambassaden. Vi kan endast veta om vi kan ta beslutet på ambassaden efter att ha sett ansökningshandlingarna. Detta kommer inte påverka handläggningstiden av ditt ärende.

6. Måste jag ansöka personligen?
Du måste ansöka personligen vid ambassaden. Om du ansöker online på Migrationsverkets webbplats måste du ändå besöka ambassaden för att identifiera dig själv och lämna biometri.

7. När kan jag få mitt uppehållstillståndskort?
När ansökan är komplett fattas vanligtvis ett beslut inom 12 veckor, men ibland är handläggningstiden längre. Om din ansökan blir beviljad tar det runt 2-3 veckor innan du kan komma till ambassaden för att hämta ut ditt uppehållstillståndskort. Ambassaden kommer att informera dig via de kontaktuppgifter som du lämnat i din ansökan när ditt kort finns redo att hämta.

8. Behöver jag boka tid för att lämna in min ansökan på ambassaden?
Du behöver inte boka en tid för att lämna in din ansökan. Öppettiderna för ambassadens migrationssektion är följande:

Måndag-fredag, kl. 9.00-11.00.
Ambassaden har stängt under vissa svenska och kinesiska helgdagar. För aktuella öppettider och adress till ambassaden, se Kontakt.

När du ansöker, vänligen ta en nummerlapp i väntrummet och vänta på din tur. Om du vill gå till luckan en andra gång måste du ta en ny nummerlapp.

9. Hur tar jag mig till ambassaden?
Du kan ta buss nummer 300/830/730 på Pekings tredje ringväg. Gå av vid hållplatsen som heter Landmark Bridge (亮马桥, Liangma Qiao på kinesiska) och gå sedan mot Nongye Zhanglanguan. Du kan även ta tunnelbanelinje 10 till Nongye Zhanlanguan (农业展览馆, Agricultural Exhibition Center), norra utgången. Gatan mittemot Agricultural Exhibition Center är Dongzhimenwai Dajie. Den andra ambassaden på norra sidan av gatan är svenska ambassaden.

Adressen och karta till ambassaden kan du hitta under Kontakt.

10. Vilka handlingar måste jag ha med mig för att hämta ut mitt uppehållstillståndskort?
Du ska ta med dig ditt pass när du kommer för att hämta ut ditt uppehållstillståndskort. Alla sökande över 2 år måste komma till ambassaden personligen för att hämta ut kortet.

11. Var kan jag hitta ansökningsblanketten? Vilka handlingar måste jag förbereda för min ansökan?
Du kan ladda ner ansökningsblanketten från ambassadens webbplats, Migrationsverkets webbplats, eller hämta den på ambassaden.

För mer information om vilka handlingar du måste förbereda, vänligen se specifik information under Dokument som krävs i menyn till vänster.

12. Hur många kopior måste jag lämna in av varje handling?
Om du lämnar in en webbansökan, skannar du helt enkelt in alla handlingar när du ansöker. Om du lämnar in en pappersansökan måste du lämna in ett original och en kopia av alla handlingar, inklusive två kopior av ditt pass och två signerade ansökningsblanketter. Du måste då även fästa två nytagna foton i passformat till varje ansökningsblankett.

Utbytesstudenter behöver bara lämna in en ansökningsblankett samt original av alla handlingar, inga kopior, då det är ambassaden som kommer att ta beslut I ärendet. 

13. Kan jag få tillbaka ansökningsavgiften om jag får avslag på min ansökan?
Om du får avslag på din ansökan kan inte ansökningsavgiften betalas tillbaka.

14. Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på Norges konsulat I Guangzhou?
Nej. Norges konsulat i Guangzhou hanterar endast ansökningar för Schengenviseringar.

15. Kan jag använda mitt uppehållstillståndskort för att besöka andra europeiska länder?
Ja, du kan göra resor till andra länder inom Schengen, men endast för semester/besök, inte med ändamål att bosätta dig.

16. Måste jag boka en tid för att ta biometri på ambassaden?
Nej, du behöver inte boka tid för att lämna biometri. Du kan besöka ambassaden måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Du behöver endast ta med ditt pass.

Navigation

Top