Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om uppehållstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften även om du får avslag på din ansökan.

Avgift för uppehållstillstånd för studier

Vuxna: RMB 940 
Barn under 18 år:  RMB 470 

Avgift för familjemedlemmar

Vuxna: RMB 940
Barn under 18 år: RMB 470

Betalning

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på webben.

Du som ansöker på en pappersblankett ska du betala med kort när du besöker ambassaden. Ambassaden accepterar endast betalning med kort. Kontant betalning kan endast accepteras när det inte är möjligt att betala med kort.

Undantag

Det finns några undantag från kravet på avgift för ansökan. Det gäller t.ex.:

  • studerande som har fått stipendium av Sida eller någon annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation, t.ex. EU eller Unicef
  • studerande vid Malmö Maritime University.

Läs mer om avgifter och undantag på Migrationsverkets webbplats

Studieavgift

Du kan dessutom behöva betala en avgift för studierna. Denna bestäms av respektive universitet eller högskola. Vänd dig till berörd skola för information.

Navigation

Top