Så ansöker du

De allra flesta som vill ansöka om uppehållstillstånd för studier vid universitet och högskolor kan använda Migrationsverkets webbansökan.

Gör du en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige behöver du i allmänhet inte besöka ambassaden. Oavsett hur du söker måste du dock ha uppehållstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som har alla handlingar som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs samt på Migrationsverkets webbplats.

Studera i Sverige - Migrationsverkets webbplats

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med VISA- eller MasterCard. Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du. Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

3. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av ambassaden. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

4. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd giltigt i mer än 3 månader får du ett uppehållstillståndskort. För mer information rörande uppehållstillståndskort se Migrationsverkets webbplats.

Uppehållstillståndskort - Migrationsverkets webbplats

Du som behöver visum för att resa till Sverige:
Vare sig du gör en webbansökan eller ansöker på pappersblankett så måste du besöka ambassaden för att lämna biometri (bli fotograferad och lämna fingeravtryck) för ditt uppehållstillståndskort (om du ansöker på pappersblankett tas din biometri när du lämnar in din ansökan. Det är därför viktigt att alla sökande besöker ambassaden personligen). Besök ambassaden för att fotograferas och lämna fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats uppehållstillstånd.

Du kan besöka ambassaden utan tidsbokning måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om uppehållstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten. När uppehållstillståndskortet är klart och levererat till ambassaden, kommer ambassaden att kontakta dig via e-post eller telefon (beroende på vilka kontaktuppgifter du lämnat i din ansökan) Du kan hämta ut kortet utan tidsbokning måndag-fredag 09.00-11.00. Du måste ta med ditt pass när du hämtar ut ditt kort.

Om du inte har hört från ambassaden långt efter ett beslut har fattats i ditt ärende, kan du kontakta oss via e-post: visa.beijing@gov.se.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige:
Om du fått uppehållstillstånd och är viseringsfri reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden. Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller alla handlingar som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Studera i Sverige - Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften
Du betalar ansökningsavgiften när du lämnar in din ansökan på ambassaden. Ambassaden accepterar endast betalning med kort. Kontant betalning kan endast accepteras när det inte är möjligt att betala med kort.

Läs mer under Avgifter i menyn till vänster.

3. Lämna in ansökan på ambassaden
Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument som krävs för din ansökan.

Du kan lämna in din ansökan utan tidsbokning måndag-fredag kl. 9.00-11.00.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Ambassaden skickar vanligtvis dina handlingar till Migrationsverket i Sverige, förutom utbytesstudenter, vars beslut vanligtvis kan fattas av ambassaden.

4. Invänta beslut
Migrationsverket meddelar beslutet till ambassaden. Ambassaden kontaktar dig när du kan komma för att hämta ut ditt uppehållstillståndskort.  Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort
Om du blir beviljad uppehållstillstånd för mer än 3 månader kommer ett uppehållstillståndskort produceras till dig. Du kommer att blir fotograferad och lämna fingeravtryck när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd. Rutinerna är samma som vid webbansökan (se ovan).

Navigation

Top