Vigsel i Kina

En svensk medborgare som önskar gifta sig i Kina med en kinesisk medborgare måste vända sig till de kinesiska myndigheterna i respektive provins för information om tillvägagångssätt och vilka dokument som krävs för den specifika provinsen.

Vanligtvis sker vigseln vid den registreringsbyrå där den kinesiska medborgaren är registrerad. De kan även informera er om vilka dokument som krävs. Som svensk måste du kunna visa intyg på ditt civiltillstånd vilket du gör via ett så kallat äktenskapscertifikat (marriage licence) utfärdat av Skatteverket i Sverige eller av ambassaden.

Om du är du folkbokförd i Sverige så är det till ditt lokala Skattekontor du vänder dig för att genomgå hindersprövning och ansöka om ett så kallat äktenskapscertifikat. Äktenskapscertifikatet kan skrivas ut på engelska. Ansvaret åligger sedan den enskilde att kontrollera med de lokala kinesiska myndigheterna i den provins man vill gifta sig i, samt med den kinesiska ambassaden i Stockholm, vilka dokument som kräver eventuellt översättning och legalisering. Kontrollera detta innan du lämnar Sverige då ambassaden inte kan bistå med varken översättning eller legalisering av ovannämnda dokument. Vänligen notera att vissa provinser även kräver ett civilståndsintyg på kinesiska utfärdat av ambassaden som bilaga till Skatteverkets utfärdade äktenskapscertifikat. Detta utfärdas vid personligt besök på ambassaden. Medtag legitimation samt Skatteverkets äktenskapscertifikat. En konsulär avgift utgår och intyget kan utfärdas samma dag. Ambassadens expeditionstid är onsdagar och fredagar mellan 09.00-12.00.

Om du är utvandrad och folkbokförd i Kina så ska du ansöka om hindersprövning och äktenskapscertifikat vid ambassaden. Detta gör du genom ett personligt besök på ambassaden där du uppvisar legitimation och fyller i blanketten för Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran (SKV 7881). Medtag personbevis som visar ditt civilstånd. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Om du har varit gift i Kina tidigare och numera är skild måste en översatt skilsmässodom medtas. Om du har varit gift i Sverige tidigare men numera är skild så ska detta stå i personbeviset. Medtag även din blivande maka/makes personuppgifter samt pass eller kopia av hens pass. En konsulär avgift utgår och certifikatet kan utfärdas samma dag. Ambassadens expeditionstid är onsdagar och fredagar mellan 09.00-12.00.

Efter det att vigseln ägt rum ansvarar ni själva för att skicka in relevant dokumentation till Skatteverket i Sverige. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen. För mer information angående detta hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

---

Vänligen notera att giftermålet inte berättigar din partner till svenskt medborgarskap eller bosättning i Sverige per automatik. Sedvanlig ansökan om uppehållstillstånd måste lämnas in vid svensk utlandsmyndighet. Informationen ovan är endast en vägledning för dig som vill gifta dig i Kina. Ansvaret ligger på den enskilde att kontrollera med de lokala kinesiska myndigheterna i den provins man vill gifta sig i vilka dokument som kräver eventuellt översättning och legalisering.

Navigation

Top