Tentamen vid ambassaden

Ambassaden har inte resurser att övervaka tentamina vid utlandsstudier utan vi hänvisar till ditt svenska lärosäte som eventuellt kan ta kontakt med en högskola / universitet i Kina för ändamålet.

Ambassaden får ofta förfrågningar om det går att tentera på distans i våra lokaler. Tyvärr har inte ambassaden resurser till att anordna detta.

Universitets- och högskolerådet tillåter inte att högskoleprovet skrivs utanför Europa, således kan man ej skriva det här i Peking.

Navigation

Top