Kompletterande svenskundervisning

Välkommen till Svenska i Beijing!

Svenska i Beijing (SiB) erbjuder kompletterande undervisning i svenska för elever i Peking mellan 5-15 år. Undervisningen riktar sig till de barn och ungdomar som har svenska som levande språk i hemmet. Under ledning av svenska lärare arrangerar SiB lektioner en gång i veckan på Western Academy of Beijing (WAB).

Målet är att stimulera och främja det svenska språket i tal och skrift. Vidare vill SiB skapa en gemenskap bland eleverna, samt en möjlighet att uppleva svensk kultur och lära sig mer om svensk historia och traditioner.

För mer information besök SiB:s hemsida eller SWEA Beijing:s hemsida.

Navigation

Top