Reseinformation Mongoliet

Allmänna säkerhetsläget

Mongoliet är relativt säkert för utländska resenärer. Det förekommer att turister utsätts för brott, exempelvis rån och stölder. Sedvanliga försiktighetsåtgärder ska naturligtvis iakttas, som att förvara pass och andra värdesaker på ett säkert ställe och att inte vistas ensam ute efter mörkrets inbrott. Trafiken är en säkerhetsrisk att vara särskilt uppmärksam på, då fordon och vägar ofta är i dåligt skick.

Tänk på att säkerhetsläget i ett land snabbt kan förändras. Läs på om ditt resmål och håll dig uppdaterad via massmedia. Se alltid över ditt försäkringsskydd innan du reser.

Terrorism

Terrorhandlingar är mycket ovanliga. Det finns inget hot, men var uppmärksam på offentliga platser.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Mongoliet har extrema väderförhållanden med temperaturer från +35 på sommaren till -40 på vintern. Vi rekommenderar därför resenärer att vara väl förberedda på dessa förhållanden.

In- och utresebestämmelser

Mongoliet har sedan den 1 januari 2016 återinfört viseringskrav för medborgare från EU och Schengen. 

Information om visering ges av mongoliska ambassaden i Stockholm:
Tel: 08-753 11 35/36
Fax: 08-753 11 38
E-post: stockholm@mfat.gov.mn

Mongoliska ambassaden i Stockholms webbplats

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Mongoliet har inte samma standard som i Sverige och på landsbygden är förhållandena oftast mycket bristfälliga.

Inför en resa bör varje resenär kontrollera att han eller hon har ett fullgott vaccinationsskydd.

Ambassaden uppmanar resenärer att ha ett försäkringsskydd som inkluderar sjukevakuering på grund av att flertalet allvarliga sjukdomstillstånd inte kan behandlas i Mongoliet.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffsatserna är högre i Mongoliet än i Sverige. Ringa brott som att fotografera polis, poliseskort eller militär kan leda till långa fängelsestraff.

Har man inte mongoliskt registreringskort måste man bära med sig sitt pass vid alla tillfällen.

Visa respekt i buddistiska kloster, och be om lov om du vill fotografera. Rör inte vid heliga bilder eller objekt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Flertalet resor till Mongoliet är problemfria, men man bör dock iaktta sedvanlig vaksamhet. Rån, stölder och annan kriminalitet förekommer, främst i form av fickstölder och väskryckningar.

Trafiksäkerhet

Vägnätet är dåligt underhållet och landet är drabbat av många allvarliga trafikolyckor.

Flygplansflottan varierar i kvalitet och en del bolag uppfyller inte internationella krav. Detta gäller främst plan som trafikerar inrikes resor. Flygförseningar är vanliga på grund av extrema väderleksförhållanden.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Kontrollera om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Betalkort tas emot på ett fåtal varuhus, hotell och restauranger. Mongoliet är fortfarande ett kontantsamhälle, dock har bankomater blivit allt vanligare i städer. Det finns även möjlighet att skicka pengar från Sverige med Western Union.

Det finns ingen svensk ambassad i Mongoliet och eventuellt konsulärt bistånd ges på distans från den svenska ambassaden i Peking. Utanför kontorstid hänvisas till UD:s konsulära jour som nås via ambassadens växel +86-10-6532 9790.

Konsulärt bistånd kan också lämnas av annan EU-ambassad i Ulan Bator, t.ex. Tysklands ambassad, telefon + 976 (11) 32 33 25, 32 39 15, 32 09 08.

Om man förlorar sitt pass i Mongoliet ansöker man om ett provisoriskt EU-pass (ETD, Emergency Travel Document) på en av EU-ambassaderna i Ulan Bator. Observera att ETD inte godkänns som resehandling av Kina.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top