Sektionen för tullfrågor

Sektionen för tullfrågor ansvarar för bilaterala kontakter mellan det svenska tullverket och den kinesiska tullmyndigheten. Sektionen leds av en Tullattaché som har Tullverket som huvudman.

Följande personer arbetar på sektionen för tullfrågor:

Stefan Thorsell
Ambassadråd, Tullattaché, Nordisk polis- och tullsambandsman
Skicka e-post till Stefan Thorsell

Audrey Zheng
Assistent till tullattachén

Navigation

Top