Politiska sektionen

Den politiska sektionen ansvarar för rapportering och analys av den politiska utvecklingen i Kina, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter. Sektionen ansvarar för att planera och följa upp det politiska besöksutbytet.

Följande personer arbetar på den politiska sektionen:

Lena von Sydow
Ambassadråd, sektionschef

Jakob Holthuis
Förste ambassadsekreterare

Sigrid Ekman
Andre ambassadsekreterare

Matilde Eng
Miljöhandläggare

Angeliqa Lejonberg
Politisk handläggare

Gu, Lirong
Assistent

Filip Sandén
Praktikant

Navigation

Top