Migrationssektionen

Migrationssektionen handlägger viseringsärenden samt ärenden rörande uppehålls- och arbetstillstånd. Migrationssektionen har Migrationsverket som huvudman.

Följande personer arbetar på migrationssektionen:

Anna Eriksson
Ambassadråd, sektionschef

Andreas Edevald
Andre ambassadsekreterare

AnnaStina Okuhata
Andre ambassadsekreterare

Sofia Olsson
Migrationsassistent

Susanna Wang
Migrationsassistent

Long, Xiaomei
Migrationsassistent

Zhu, Yan
Migrationsassistent

Wang, Xiaoxuan
Migrationsassistent

Anna De Möller
Migrationsassistent

Sara Söderstjerna
Praktikant

Navigation

Top