Kultursektionen

Kultursektionen verkar för att bredda och fördjupa relationer mellan Sverige och Kina inom kulturområdet. Verksamheten har Sverigefrämjande effekter på så sätt att svensk kultur sätts på kartan samt att starka och långsiktiga relationer och samarbeten främjas. Sektionen leds av ett Kulturråd som har kulturdepartementet som huvudman.

Följande personer arbetar på kultursektionen:

Mathias Lafolie
Kulturråd

Iris Zhang
Kultur- och presshandläggare

David Billgren
Praktikant

Navigation

Top