Konsulära och administrativa sektionen

Sektionen bistår allmänheten med konsulär service, samt ansvarar för ambassadens administration.

Följande personer arbetar på den konsulära och administrativa sektionen:

Nina Lissvik
Ambassadråd, Kanslichef

Anna Tegnér
Tredje ambassadsekreterare

Birgit Namer
Tredje ambassadsekreterare

Li, Xiaoli
Kassör

Gu, Lirong
Administrativ assistent

Zhu, Hong
Administrativ assistent

Yue, Johnson
Administrativ assistent

Sun, Wenwen
Receptionist/administrativ assistent

Allmänna förfrågningar till sektionen skickas till:
ambassaden.peking@gov.se

Navigation

Top