Försvarsavdelningen

Försvarsavdelningen ansvarar för bilaterala militära kontakter mellan svenska Försvarsmakten och kinesiska Folkets befrielsearmé. Sektionen leds av en försvarsattaché som har Försvarsmakten som huvudman.

Följande personer arbetar på försvarsavdelningen:

Pär Zakariasson
Försvarsattaché, Överste

Lars Dovervik
Andre ambassadsekreterare, assistent till försvarsattachén

Navigation

Top