Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. De har ett nära samarbete med ambassadens ekonomiska sektion.

David Hallgren 
Handelssekreterare

Navigation

Top