Sverigebilden i Kina

Kairos Future genomförde under 2016 en studie om Sverigebilden i Kina på uppdrag av Sveriges ambassad i Peking med stöd från Svenska institutet. I dokumentet till höger presenteras studiens resultat och analys.

Navigation

Top