Svenska organisationer

Här finner du webb- och e-postadresser samt telefonnummer till svenska organisationer verksamma i Kina.

Business Sweden
Resurs för svenska företag som vill göra internationella affärer.
Tel: 010-5815 6006
Fax: 010-5815 6223
Skicka e-post till Business Sweden i Kina
Besök Business Swedens webbplats

Institutionen för svenska språket
Beijing Foreign Studies University
Tel: 010-8881 1546

Nordic Centre vid Fudan University
Kontakt: Programsamordnare Martin Bech
Tel: +86 21 6564 2267
Skicka e-post till Martin Bech
Besök Nordic Centers webbplats

Raoul Wallenberginstitutet
Kontakt: Merethe Borge
Tel: 010-6539 1228
Skicka e-post till Merethe Borge
Besök Raoul Wallenberginstitutets webbplats

Visit Sweden
Verkar för Sverige som turistdestination.
Kontakt i Kina: Lynn Li

Scandinavian Tourist Board (STB)
Verkar för Skandinavien som turistdestination för den kinesiska turistmarknaden.
Kontakt: Xuan Yan
Tel: 010-8527 6025
Fax: 010-8527 6111
Skicka e-post till Xuan Yan

Svenska handelskammaren i Kina
Peking
Kontakt: Karin Roos
Skicka e-post till Svenska Handelskammaren i Peking
Tel: 010-5922 3388 ext. 313
Shanghai
Kontakt: Marianne Westerback
Tel: 021-6135 7229
Fax: 021-6217 0562
Skicka e-post till Svenska Handelskammaren i Shanghai
Besök Svenska Handelskammarens webbplats
Hongkong
Tel: +852-2525 0349
Skicka e-post till Svenska Handelskammaren i Hongkong
Besök Svenska Handelskammaren i Hongkongs webbplats

Svenska kyrkan i Hongkong
Har präst på plats i Hongkong, firar gudstjänst i Beijing och Shanghai.
Kontakt: Anders Johansson
Tel:+852 - 2631 6655
Skicka e-post till Svenska kyrkan i Hongkong
Besök Svenska kyrkan i Hongkongs webbplats

SWEA
Nätverk för svensktalande kvinnor i Kina
Peking
Skicka e-post till SWEA i Peking
Besök SWEA Pekings webbplats
Hongkong
Skicka e-post till Swea Hongkong
Besök SWEA Hongkongs webbplats

Sweden-China Trade Council Shanghaikontoret
Kontakt: Savada Mok (Regionschef)
Tel: 021-6282 5731
Fax: 021-3226 0581
Skicka e-post till Savada Mok
Besök Sweden-China Trade Councils webbplats

T Café - Gallery Nordica
Café och Nordiskt kulturinstitut i Yunnan
Xi Ba Road No.101
Chuang Ku/Loft
Kunming, Yunnan
Skicka e-post till TCG Nordica
Besök TCG Nordicas webbplats

Tillväxtanalys
Statlig myndighet med uppgift att stödja svensk tillväxtpolitik.
Tel: 010 65632 6480
Fax: 010 6532 7273
Kontakt: Dr. Christer Ljungwall
Skicka e-post till Christer Ljungwall
Besök Tillväxtanalys webbplats

Young Professionals
Young Professionals är en del av Svenska handelskammaren i Kina
Skicka e-post till Young Professionals i Peking
Skicka e-post till Young Professionals i Shanghai
Skicka e-post till Young Professionals i Hongkong

Navigation

Top