Handel Sverige – Kina

Kina är idag Sveriges största handelspartner i Asien och handeln med Kina har i regel ökat stadigt de senaste åren, mycket till följd av Kinas tillträde till Världshandelsorganisationen (WTO) år 2001. Förutom de ca 10 000 svenska företag som bedriver handel med Kina, finns ca 500 svenska företag och 1 500 Sverige-relaterade företag etablerade i Kina.

År 2012 uppgick Sveriges totala export till Kina till 37,7 miljarder SEK, vilket var en minskning med 5,4 % jämfört med året innan. Detta motsvarar drygt 3% av Sveriges totala export och gör Kina till Sveriges tionde största exportdestination. Maskiner och apparater var den enskilt största posten, 38%, av den Svenska exporten till Kina år 2012 med ett totalt värde av 14,3 miljarder SEK. Även andra varor såsom farmaceutiska produkter, organiska kemikalier, plast och plastvaror, järn, stål, malm och pappersmassa utgör en stor del av exporten.

Importen från Kina uppgick 2012 till ca 54,4 miljarder SEK, vilket var en ökning med 1% jämfört med året innan. Sverige har ett handelsunderskott gentemot Kina. Även vid import är kategorin maskiner och apparater den enskilt största posten med ett totalt värde av 21,7 miljarder SEK. Kläder är den näst största kategorin, där värdet uppgick till mer än 8,3 miljarder SEK. Utöver dessa är elektroniska produkter och annan elektronisk utrustning stora importvaror.

Statistiken som framgår ovan kan inte betraktas som fullständig eftersom att många svenska företag producerar sina produkter på plats i Kina eller exporterar till Kina via ett tredje land.

Navigation

Top