Hälsovård och livsvetenskaper

Alla vill vara hälsosamma och utmaningarna inom hälsovård och livsvetenskap är idag av global karaktär. Den 25 oktober 2016 presenterade Communist Party of China (CPC) Central Committee tillsammans med den kinesiska centralregeringen, State Council, “Healthy China 2030”. Det är en plan för att säkerställa en mer hälsosam utveckling under de kommande 15 åren. Sverige och Kina har långvariga relationer och kan genom samarbete inom hälsovård och livsvetenskap skapa ömsesidigt fördelaktiga lösningar.

Sverige har ett utvecklat partnerskap med Kina inom livsvetenskaperna. Ett Memorandum of Understanding (MoU) undertecknades i maj 2006, vilket följdes av en handlingsplan för 2011-2014. Det nuvarande samarbetet är väglett av en handlingsplan för 2015-2018 och en förlängning av MoU-avtalet som tecknades i maj 2016.

Hälsovård och livsvetenskap-plattformen styrs och genomförs av Team Sweden, (den svenska ambassaden, generalkonsulatet i Shanghai, generalkonsulatet i Hong Kong och Business Sweden). Vi har valt att prioritera hälsovård- och livsvetenskapsplattformen i syfte att öka den svenska närvaron på den kinesiska innovationsmarknaden.

Team Sweden kan erbjuda företag och organisationer kommunikationsplattformar och assistera policypåverkan genom att använda officiella kanaler med kinesiska myndigheter. Vi kan även agera som representant i diskussioner med ministrar, universitet och andra relevanta organisationer. Team Sweden förmedlar även kontakter till önskade parter på nationell nivå.

Inom hälsovård- och livsvetenskaps skapar vi kommunikationsvägar och ökar förståelsen och intresset för svenska livsvetenskapslösningar. Vi förespråkar ett djupare samarbete mellan Sverige och Kina inom fältet och organiserar aktiviteter som t.ex. seminarier, delegationer och workshops.

För ytterligare information, vänligen kontakta Oscar Edström, andre ambassadsekreterare vid ambassaden i Peking och ansvarig för hälsovård- och livsvetenskapsplattformen.Navigation

Top