Hållbara transportlösningar

Tillsammans med Sveriges övriga officiella aktörer i Kina och medlemsföretag driver ambassaden främjandeplattformen Hållbara transportlösningar.

Plattformens syfte är att marknadsföra svenska transportlösningar och påverka kinesisk transportpolicy i en hållbar riktning. Sverige har en lång tradition av säkra, miljövänliga och effektiva transporter. För att lyckas med att påverka Kinas transportpolitik krävs goda relationer med kinesiska myndigheter.

År 2011 slöts ett samförståndsavtal (MoU) vilket lade grunden för den handlingsplan som undertecknades senare samma år av Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Kinas dåvarande transportminister Li Shenglin. Handlingsplanen främjar ett utbyte på olika nivåer mellan myndigheter, universitet och näringsliv i Sverige och Kina. Områden av särskilt intresse i handlingsplanen är:

  • Urbana transporter
  • Vägtransporter och säkerhet
  • Rederiverksamhet
  • Maritima frågor
  • Gröna flygningar

Samförståndsavtalet mellan det svenska näringsdepartementet och det kinesiska transportministeriet förnyades under 2015 då Kinas dåvarande transportminister Yang Chuantang besökte Sverige.

Projektet drivs genom ett nätverk av aktörer bestående av ambassaden, Business Sweden, generalkonsulaten i Shanghai och Hong Kong, och universitet och företag inom transportsektorn. Företag kan ansluta sig till detta nätverk som partners och få direkt inflytande i driften och utvecklingen av projektet.

För mer information vänligen kontakta kommersiell handläggare Tobias Settergren.

Navigation

Top