Främjande av Corporate Social Responsibility i Kina

  • Mona Loose/Imagebank.Sweden

    Mona Loose/Imagebank.Sweden Foto: Mona Loose

Uppdraget för Center för Corporate Social Responsibility (CSR) vid Sveriges Ambassad i Peking är att identifiera utmaningar för företag vid implementering av ansvarsfullt företagande i Kina.

Varför CSR är viktigt – CSR ökar långsiktigt värdeskapande, förbättrar konkurrenskraften och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Bakgrund - CSR-centret upprättades 2010 som ett resultat av två samverkansavtal (MoU) som slutits mellan Sverige och Kina i syfte att stärka samarbetet inom CSR. Samverkansavtalen tecknades 2007 respektive 2009.

CSR-kunskap - CSR-centret utgör kärnan för svensk-kinesiskt samarbete inom CSR och följer utvecklingen inom området i Sverige och Kina. Tillsammans med sitt nätverk av partners kartlägger CSR-centret trender och verktyg med hjälp av studier och dialog med olika aktörer.

Strategiska möten - Samarbete med kinesiska, svenska och internationella aktörer omsätter kunskap till policyutveckling och förändring av ledningsmetoder för företag. Genom dialog med myndigheter, företag och andra intressenter främjar CSR-centret svensk-kinesiskt utbyte inom CSR.

Kommunikation – CSR-kunskap förmedlas via utbildningsprogram, konferenser, webbplatser och media. Främsta målgruppen är företag och organisationer som söker kunskap och informationsutbyte om begreppet CSR och hur det implementeras.

Fokusområden - CSR-centret använder EU:s definition av CSR: företags ansvar för sin samhällspåverkan, och följer den svenska regeringens fokusområden för hållbart företagande: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och anti-korruption.

Nätverk - CSR-centrets nätverk består av kinesiska, svenska och internationella myndigheter, organisationer, företag, branschorganisationer, universitet, ideella föreningar och media.

Vänligen se menyn till höger för CSR-relaterade rapporter och artiklar.

För mer information vänligen skicka e-post till ambassaden.

Navigation

Top