Handel Sverige – Kina

Kina är idag Sveriges största handelspartner i Asien. Handeln med Kina har ökat stadigt de senaste åren, mycket till följd av Kinas tillträde till Världshandelsorganisationen (WTO) år 2001. Förutom de cirka 10 000 svenska företag som bedriver handel med Kina finns drygt 500 svenska företag med verksamhet på plats i Kina.

År 2016 uppgick Sveriges totala export till Kina till 46 miljarder SEK, vilket var en ökning med 1,7 procent jämfört med året innan. Detta motsvarar 3,9 procent av Sveriges totala export och gör Kina till Sveriges tionde största exportmarknad. Maskiner och apparater var den enskilt största posten, 31 procent, av den svenska exporten till Kina år 2016 med ett totalt värde av 14,4 miljarder SEK. Även andra varor såsom medicinska och farmaceutiska produkter, transportmedel, papper, järn och stål, utgör en stor del av exporten. Tjänsteexporten ökade med 11 procent 2016 och uppgick till ett värde av 15,6 miljarder SEK.

Importen från Kina uppgick 2016 till 67,5 miljarder SEK, vilket var en minskning med 2,7 procent jämfört med året innan. Detta motsvarar 5,6 procent av Sveriges totala import och gör Kina till Sveriges sjunde största avsändningsland. Sverige har ett handelsunderskott gentemot Kina. Även vid import är kategorin maskiner och apparater den enskilt största posten med ett totalt värde om 25,4 miljarder SEK, motsvarande 38 procent av importen. Kläder är den näst största kategorin, där värdet uppgick till 10,2 miljarder SEK.

Statistiken ovan är inte att betrakta som fullständig eftersom att många svenska företag producerar sina produkter på plats i Kina eller exporterar till Kina via ett tredje land.

Navigation

Top