Handel Sverige – Kina

Kina är idag Sveriges största handelspartner i Asien och handeln med Kina har i regel ökat stadigt de senaste åren, mycket till följd av Kinas tillträde till Världshandelsorganisationen (WTO) år 2001. Förutom de ca 10 000 svenska företag som bedriver handel med Kina, finns ca 500 svenska företag med verksamhet på plats i Kina.

År 2013 uppgick Sveriges totala export till Kina till 39,5 miljarder SEK, vilket var en ökning med 4,7 procent jämfört med året innan. Detta motsvarar 3,6 procent av Sveriges totala export och gör Kina till Sveriges tionde största exportmarknad. Maskiner och apparater var den enskilt största posten, 34 procent, av den Svenska exporten till Kina år 2013 med ett totalt värde av 13,3 miljarder SEK. Även andra varor såsom medicinska och farmaceutiska produkter, transportmedel, organiska kemikalier, papper, järn och stål, utgör en stor del av exporten.

Importen från Kina uppgick 2013 till 53,4 miljarder SEK, vilket var en minskning med 2,0 procent jämfört med året innan. Detta motsvarar 5,1 procent av Sveriges totala import och gör Kina till Sveriges sjunde största avsändningsland. Sverige har ett handelsunderskott gentemot Kina. Även vid import är kategorin maskiner och apparater den enskilt största posten med ett totalt värde av 21,7 miljarder SEK, motsvarande 41 procent av importen. Kläder är den näst största kategorin, där värdet uppgick till 8,6 miljarder SEK. Utöver dessa är arbeten av metall och möbler stora importvaror.

Statistiken som framgår ovan kan inte betraktas som fullständig eftersom att många svenska företag producerar sina produkter på plats i Kina eller exporterar till Kina via ett tredje land.

Navigation

Top