Sport- och kulturbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum i sport- eller kultursyfte behöver du dokumenten nedan.

Handlingar som utfärdats av myndigheter i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en svensk eller engelsk översättning gjord av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs.
  • Inbjudan i original från den som anordnar evenemanget i Sverige. Inbjudningsbrevet måste vara på officiellt brevpapper och tydligt ange: syftet och längden av besöket; ett detaljerat program och resplan; en indikation på kostnader av studierna/sportevenemanget och vem som står för kostnaderna.
  • Intyg från den kinesiska kultur- eller sportorganisationen. Intyget måste vara på officiellt papper och tydligt ange: fullständig adress och kontaktuppgifter till organisationen; namn och befattning på personen som skriver under intyget; namn, befattning, lön och hur länge han/hon har varit anställd (endast för yrkesverksamma); bekräftelse av deltagande; namn på person eller organisation som står för rese-, boende- och levnadskostnader; godkänd ledighet eller frånvaro.
  • Kopia på företagsbeviset (om relevant).
  • Bevis på anordnat boende under hela vistelsen.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga i menyn till vänster.

Navigation

Top