Minderåriga - extra dokument

Ska du ansöka om visum och är minderårig behöver du dokumenten nedan.

Minderårig är den som är under 18 år. En föräldrer/vårdnadshavare, eller en vän/släkting med fullmakt från en av föräldrarna/vårdnadshavarna, måste följa med den minderåriga när ansökan lämnas in.

Handlingar som utfärdats av myndigheter i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en svensk eller engelsk översättning gjord av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs. Ansökningar för minderåriga måste signeras av deras föräldrar/vårdnadshavare.
  • Kopia av vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas ID-kort (ingen översättning krävs).
  • Om den minderåriga reser tillsammans med båda föräldrarna/vårdnadshavarna måste original av födelsebevis uppvisas och en kopia måste bifogas ansökan.
  • Om den minderåriga reser utan föräldrar/vårdnadshavare måste du lämna in ett ett legaliserat och auktoriserat dokument där det framgår vem som är förälder/vårdnadshavare samt ett ett legaliserat och auktoriserat medgivande från föräldrarna/vårdnadsgivarna.

Navigation

Top