Frågor och svar

Här kan du hitta svar på frågor som ofta ställs av sökande. Om du inte kan hitta svar på dina frågor nedan kan du kontakta VFS Global Sweden Visa Application Centre.

1. Vilka är de detaljerade kraven för “tillräckliga pengar för uppehället” när en sökande ansöker om visering för affärsbesök?
Det är den person/företag som är ekonomiskt ansvarig som ska skriva ett garantibrev (antingen i inbjudningsbrevet eller i arbetsgivarintyget från den kinesiska företaget, och bör innehålla underskrift, officiell stämpel, adress, telefonnummer och faxnummer).

2. Vilka är de detaljerade kraven för “tillräckliga pengar för uppehället” när en sökande ansöker om visering för att besöka släkt och vänner?
För att bevisa att du har tillräckliga pengar för uppehället ska du lämna in ett bankutdrag från de senaste tre till tre månaderna. Depositionskonton med frysta pengar accepteras inte. Enligt Schengenavtalet ska den sökande ha minst 450 SEK/dag till hands under sin vistelse i Sverige, exklusive utgifter för boende.

3. Vilka är de detaljerade kraven på reseförsäkringen?
Personer som behöver visering för att resa in i Schengenområdet förväntas normalt att inneha en rese- och sjukförsäkring. Ett försäkringsbrev eller försäkringsbevis som uppnår följande krav: en relevant försäkring som täcker resan inom Schengenområdet, vara giltig under hela vistelsen, täcka minst €30 000 och täcka kostnaden för eventuell akut medicinsk behandling och hemtransport av medicinska skäl. Vilket försäkringsbolag som helst kan utfärda en sådan försäkring.

4. Måste jag ansöka personligen?
Ja. Alla innehavare av hemlandspass måste ansöka personligen.

5. När kan jag få min visering?
En korttidsvisering (Schengenvisering) tar vanligtvis 15 dagar att handlägga.

För fler frågor rörande viseringar, vänligen kontakta VFS Global:s kundtjänst:

Tel: 010-840 043 67/840 043 97
E-post: infopek.swecn@vfshelpline.com

6. Måste jag boka en tid innan jag besöker Visa Application Centre?
Ingen tidsbokning krävs om du vill lämna in en ansökan. Öppettiderna för Sweden Visa Application Centre är följande: måndag-fredag, kl. 8:00-15:00.

Om du önskar lämna in din ansökan direkt på ambassaden måste du först boka tid genom att skicka e-post till visa.beijing@gov.se

Centret är stängt på vissa svenska och kinesiska helgdagar.

7. Vilka handlingar behöver jag ha med mig för att hämta ut mitt pass?
Du måste visa upp ditt ID-kort när du hämtar ut ditt eget pass. Om du inte har möjlighet att komma personligen kan du låta någon annan hämta ut passet åt dig. Fullmaktshavaren ska visa upp sitt ID-kort samt en fullmakt från dig när hon/han hämtar ut ditt pass. Fullmakten kan vara skriven på engelska eller kinesiska och måste vara underskriven av sökanden och innehålla hennes/hans kontaktuppgifter.

8. Var kan jag hitta ansökningsblanketten? Vilka handlingar måste jag förbereda för ansökan?
Du kan ladda ner blanketterna från Migrationsverkets webbplats eller hämta dem på VFS Global Sweden Visa Application Centre. Vänligen kontakta VFS Global om du undrar vilka dokument du ska förbereda för din ansökan.

9. Kan jag få tillbaka ansökningsavgiften om jag får avslag på min ansökan?
Om du får avslag på din ansökan betalas inte ansökningsavgiften tillbaka.

10. Har jag rätt att överklaga beslutet om jag får avslag på min ansökan?
Ja, det är möjligt att överklaga ett beslut på en Schengenvisering. Detta gäller inte Nationella viseringar (D-viseringar). Samtidigt, måste ett beslut för att avslå en viseringsansökan ha en motivering. Det betyder att du kommer hitta information om varför din ansökan har fått avslag i beslutet. Om du får ett beslut som du inte är nöjd med kan du lämna in ett skriftligt överklagande senast tre veckor från den dag du mottog ditt beslut. Läs mer under Överklaga.

Navigation

Top