Dokument som krävs

För att din visumansökan ska behandlas krävs de obligatoriska dokumenten nedan. Dessutom krävs ytterligare dokument, beroende på vilken typ av besök du ska göra.

Kontrollera vilka ytterligare dokument du behöver under rubriken för den typ av besök du ska göra, i menyn till vänster.

Ansökningsblanketterna måste fyllas i på svenska eller engelska. En auktoriserad översätting måste bifogas till alla dokument på kinesiska.

Du måste ha:

 • Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär; Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031.
 • Ett pass eller annan giltig resehandling, som ska:
  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet
  - innehålla minst två tomma sidor
  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden.
 • En kopia på indentitetssidan i ditt pass.
 • En kopia på ditt nationella ID-kort
 • Om ett nytt pass har utfärdats under det senaste året måste du uppvisa ditt gamla pass samt lämna in en kopia på identitetssidan och alla sidor med stämplar och viseringar.
 • Två foton i passformat, tagna rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader.
 • En individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl. Läs mer under Medicinsk reseförsäkring.
 • Tillräckligt med pengar för uppehället. Sveriges utgångspunkt är 450 SEK per dag och person. Beloppet kan bli lägre om du t.ex. betalat kost och logi i förväg eller bor hos släkt och vänner. Ambassaden kräver att du styrker att du kan försörja dig, t.ex. genom kontoutdrag från din bank eller lönespecifikation för de senaste tre månaderna. Depositionskonton med frysta pengar accepteras inte. Om den som bjuder in dig till Sverige ska stå för dina kostnader ska du visa att denne har tillräckligt med pengar på motsvarande sätt.
 • En bokad returbiljett (vi uppmanar sökande att betala för biljetten först när viseringen har blivit beviljad). Observera att detta inte krävs för visum för affärsbesök, arbetsutbildning, sport- och kulturbesök och besök av släkt eller vänner.

För arbetstagare krävs föjande handlingar:

-en stämplad kopia av arbetsgivarens företagsregistrering

-ett brev från arbetsgivaren (på engelska, eller på kinesiska med engelsk översättning) på officiellt papper med stämpel, signatur och datum. Brevet måste tydligt ange: adress, telefonnummer och faxnummer till arbetsgivaren; namn och befattning inom företaget för personen som skriver under brevet; namn, befattning, lön och längden av anställningen på företaget för den sökande; godkänd ledighet eller frånvaro.

För pensionerade personer krävs följande handlingar:

-bevis på pension eller annan regelbunden inkomst.

För arbetslösa vuxna krävs följande handlingar:

Om gift:

-ett anställningsbevis och inkomst för maken/makan

-ett legaliserat och auktoriserat vigselbevis.

Om ogift/skild/änka:

-annat bevis på regelbunden inkomst.

För studenter krävs följande handlingar:

-en kopia av den sökandens studentkort

-ett introduktionsbrev från skolan i original.

 • Dokument som är specifika för den typ av besök du ska göra. Se under respektive rubrik i menyn till vänster.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga i menyn till vänster.

Navigation

Top