Besöka släkt och vänner - extra dokument

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Alla blanketter måste fyllas i på svenska eller engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheter i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en svensk eller engelsk översättning gjord av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

-när du besöker en släkting måste du lämna in ett legaliserat och auktoriserat dokument som visar din relation till inbjudaren, t.ex. släktskapsintyg

-när du besöker en vän måste du bevisa din relation till inbjudaren genom att lämna in original handlingar, original bilder m.m.  

  • kopior av alla sidor i ditt "Hukou"/Hushållsregister (ingen översättning krävs).

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige.

Du måste ha:

  • Blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, nr 240011. Blanketten ska vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig.
  • En kopia av identitetssidan av inbjudarens pass.
  • En kopia av inbjudarens uppehållstillståndskort
  • Familjebevis för släktingen/vännen i Sverige. Ett sådant personbevis för ändamålet Familjebevis beställs från Skatteverket och får inte vara utfärdat för mer än tre månader sedan.
  • Om släktingen/vännen bor i Kina, men bjuder in den sökande att resa tillsammans med henne/honom till Sverige, måste du även lämna in:

-en kopia av inbjudarens kinesiska uppehållstillstånd

-bevis på regelbunden inkomst för inbjudaren (lönespecifikationer för de senaste tre månaderna)

-bevis på boende i Sverige eller en inbjudan att bo tillsammans med andra familjemedlemmar.

  • Samt - om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - hans/hennes löne- eller pensionsbesked samt kontoutdrag för de senaste tre månaderna.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga i menyn till vänster.

Navigation

Top