Besök längre än 90 dagar - dokument

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök (ett uppehållstillstånd för att besöka släkt och vänner) eller, om du har särskilda skäl, en D-visering (nationell visering). Handlingar som utfärdats av myndigheter i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en svensk eller engelsk översättning gjord av en auktoriserad översättare.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök och D-visering under Basfakta.

För information om hur man hämtar sitt uppehållstillståndskort hänvisas sökande till den allmänna informationen under Söka arbetstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd för besök

Du måste ta med dig alla nödvändiga handlingar till ambassaden. Du måste boka tid för att lämna in din ansökan. Du bokar en tid genom att skicka e-post till visa.beijing@gov.se

Du måste ha:

 • Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nr 164011, ifylld och signerad av den sökande.
 • Familjeuppgifter - bilaga till din ansökan, blankett nr 238011, ifylld och signerad av den sökande.
 • Kopia av identitetssidan i ditt pass.
 • Kopia av bokad returbiljett (vi uppmanar sökande att betala för biljetten först när uppehållstillståndet har blivit beviljad).
 • Du måste kunna styrka att du kan försörja dig, t.ex. genom kontoutdrag från din bank eller lönespecifikation för de senaste tre månaderna. Om den som bjuder in dig till Sverige ska stå för dina kostnader ska du visa att denne har tillräckligt med pengar på motsvarande sätt.
 • Ett notariserat släktbevis, som visar din relation till släktingen som bor i Sverige. Mongoliska medborgare bör notera att intyg och bevis måste vara översatta till engelska och bli notariserade av en mongolisk notariebyrå innan de blir legaliserade och stämplade av the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs i Ulan Bator.
 • För kinesiska medborgare: en kopia på alla sidor i ditt Hukou/Household register (ingen översättning krävs).
 • Och – om du är under 18 eller har medföljande barn – använder du ansökningsblankett nr 166011, Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år. Blanketterna måste skrivas under av föräldern/vårdnadshavare till barnet. Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 18 år. Se nedan.
 • Ett notariserat släkt- eller födelsebevis. Mongoliska medborgare bör notera att intyg och bevis måste vara översatta till engelska och bli notariserade av en mongolisk notariebyrå innan de blir legaliserade och stämplade av the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs i Ulan Bator.
 • Om barnets föräldrar är skilda, måste en notariserad skilsmässodom lämnas in, där det ska framgå vem som har vårdnaden om barnet. Mongoliska medborgare bör notera att intyg och bevis måste vara översatta till engelska och bli notariserade av en mongolisk notariebyrå innan de blir legaliserade och stämplade av the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs i Ulan Bator.
 • Ett notariserat medgivande från barnets vårdnadshavare, om hon/han ska stanna i hemlandet. Om det endast finns en vårdnadshavare måste det lämnas in ett notariserat intyg som bevisar att så är fallet. Mongoliska medborgare bör notera att intyg och bevis måste vara översatta till engelska och bli notariserade av en mongolisk notariebyrå innan de blir legaliserade och stämplade av the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs i Ulan Bator.

Föräldern/vårdnadshavaren, eller en vän/släkting med en fullmakt från en av föräldrarna/vårdnadshavarna, måste följa med barnet när ansökan lämnas in.

Personen som du ska besöka i Sverige måste förse dig med följande handlingar:

 • Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, blankett nr 240011. Inbjudan måste fyllas i av din släkting i Sverige som vill bjuda in dig.
 • Kopia av inbjudarens personbevis (version familjebevis).
 • Kopia av identitetssidan i inbjudarens pass.
 • Kopia av inbjudarens uppehållstillståndskort

Ansöka om nationell visering (D-visering) på grund av särskilda skäl

En nationell visering kan endast beviljas under särskilda omständigheter. Enligt lagen krävs att man har särkilda skäl för att beviljas. Besök av släkt eller vänner räknas inte som särskilda skäl.

Du behöver följande dokument:

 • National visa (D-visa), engelsk version, blankett nr 169011, ifylld och signerad av den sökande..
 • Ett pass eller annan giltigt resehandling.
 • Kopia av identitetssidan i ditt pass, och om du gjort några förlängningar eller namnbyte måste kopia på detta också lämnas in.
 • Ett nytaget foto i passformat, inte äldre än sex månader ska sättas fast på din ansökningsblankett.
 • Och – om du är under 18 år eller har medföljande barn – krävs ytterligare handlingar Se under rubriken Minderåriga – extra dokument.

Observera att ambassaden kan begära in kompletterande dokument beroende på din situation.

Navigation

Top