Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om visum

Vuxna: RMB 465
Barn 6 - 12 år: RMB 275

Ansökningsavgiften i lokal valuta är knuten till Euro och ändras vid större kursändringar.

VFS Global:
VFS Global tar en avgift på RMB 157 per ansökan utöver avgiften ovan för visumet.

Läs mer om avgifter på VFS Global:s webbplats

Så här betalar du

Du som ansöker genom VFS Global betalar kontant.

Du som ansöker hos ambassaden betalar när du besöker ambassaden. Ambassaden accepterar endast betalning med kort. Kontant betalning kan endast accepteras när det inte är möjligt att betala med kort.

Undantag från avgift oavsett medborgarskap

Följande betalar ingen avgift:

 • Barn under sex år.
 • Skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
 • Forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning.
 • Företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer.
 • Anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Läs mer vilka som räknas som anhöriga på Migrationsverkets webbplats. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum.
  Migrationsverkets webbplats

Medborgare i länder som har viseringsförenklingsavtal inom EU betalar en lägre avgift eller är avgiftsfria. Detta gäller medborgare i:

 • Albanien
 • Bosnien
 • Georgien
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Serbien
 • Ukraina
 • Kap Verde

Besök längre än 90 dagar

Uppehållstillstånd för besök:
Vuxna
: RMB 940
Barn under 18 år: RMB 470

D-visering:
Vuxna och barn
: RMB 465

Navigation

Top