Affärsbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum för ett affärsbesök behöver du dokumenten nedan.

Alla blanketter måste fyllas i på svenska eller engelska. Handlingar som utfärdats av myndigheter i ditt hemland ska lämnas in tillsammans med en svensk eller engelsk översättning gjord av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

 • Inbjudan i original från företaget i Sverige. Inbjudningsbrevet måste vara signerat och stämplat på företagets officiella brevpapper med logo och innehålla följande information:
  1. fullständig adress, telefonnummer och kontaktinformation till företaget
  2. namn och befattning på personen som skriver under brevet
  3. besökets syfte och längd
  4. detaljerat program och resplan
  5. personen eller företaget som står för rese-, boende- och levnadskostnader
  6. till inbjudan ska bifogas ett bevis på företagsregistrering hos Bolagsverket/aktuell handelskammare, om relevant.
 • Intyg från din arbetsgivare. Intyget måste vara signerat och stämplat på företagets officiella brevpapper med logo och innehålla följande information:
  1. fullständig adress, telefonnummer och kontaktinformation till företaget
  2. namn och befattning på personen som skriver under intyget
  3. namn på sökanden, hans/hennes befattning, lön och hur länge han/hon har varit anställd
  4. godkänd ledighet eller frånvaro
  5. besökets syfte och längd
  6. bekräftelse av anställning efter hemkomst
  7. om det är arbetsgivaren som står för kostnaderna, så ska detta tydligt framgå i intyget.
 • Om du inte är kinesisk medborgare så måste du lämna in en kopia av ditt kinesiska uppehållstillstånd.

I vissa fall krävs ett arbetstillstånd. Vänligen besök Migrationsverkets webbplats för att hitta mer information om detta: 
Migrationsverkets webbplats

Bona Fide-företag

För betrodda företag finns särskilda förenklingar i viseringshantering inom det s.k. bona fide-systemet. Vänligen läs mer om detta genom att klicka på länken i högerkolumnen.

Navigation

Top