Så ansöker du

Det enklaste och snabbaste sättet att söka uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket och prioriteras. Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden.

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i ett land utanför EU/ESS och vill flytta till en familjemedlem som är medborgare i ett land utanför EU/ESS, men som har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs i menyn till vänster.

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Migrationsverkets webbansökan

3. Din familjemedlem i Sverige ska svara på frågor
Din familjemedlem ska besvara ett frågeformulär. När du skickat din ansökan får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.

4. Besök ambassaden
Invänta den uppmaning från Migrationsverket du får via e-post om att boka till för ett besök på ambassaden. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till ambassaden. I detta e-postmeddelande kan Migrationsverket även be dig att ta med ytterligare dokument.

Du bokar en intervjutid själv genom länken som Migrationsverket skickar ut i e-postmeddelandet. Om du av någon anledning inte kan boka en tid själv, kommer ambassaden att kontakta dig för att anordna en intervjutid. Om du har medsökande barn ska du endast boka en tid för den vuxna sökande. Ambassaden kommer fortfarande att intervjua alla sökande vid den bokade tiden.

På ambassaden ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas. Om barnet är för litet eller för omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument i sitt e-postmeddelande. Foto och fingeravtryck kan behöva tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig till ambassaden inom 14 dagar skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut

Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket har fattat beslut. Själva beslutet får du av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Om du inte har gett en fullmakt till din familjemedlem i Sverige ska du själv kontakta ambassaden för att få reda på ditt beslut.

Du kan skicka ett e-postmeddelande till visa.beijing@gov.se för att fråga om ditt beslut.

6. Invänta uppehållstillståndskort
Om du blir beviljad uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort.

Se Migrationsverkets webbplats för mer information om uppehållstillståndskort

Du som behöver visering för att resa in i Sverige:
Om du behöver visering till Sverige beställs ditt kort automatiskt från Migrationsverket om du redan blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck. Om du inte har lämnat fingeravtryck ska du besöka ambassaden måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Ta med ditt pass.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden. När kortet har levererats till ambassaden kommer vi att kontakta dig genom att skicka en bekräftelse om mottaget kort till den e-postadress som du lämnat i din ansökan.

Du kan hämta ut ditt kort utan tidsbokning måndag-fredag kl. 9.00-11.00.

Du som inte behöver visering för att resa in i Sverige:
Om du beviljats uppehållstillstånd och inte behöver visering reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck. För en lista över medborgare som behöver visering för att resa in i Sverige, vänligen klicka här.

Ansökan på pappersblankett

Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

2. Betala ansökningsavgiften
Du betalar ansökningsavgiften när du lämnar in din ansökan på ambassaden. Ambassaden accepterar endast betalning med kort. Kontant betalning kan endast accepteras när det inte är möjligt att betala med kort.

Läs mer under Avgifter i menyn till vänster.

3. Lämna in ansökan på ambassaden
Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument.

Du kommer att bli kallad till en intervju vid ambassaden efter att du lämnat in din ansökan. När ambassaden har alla tagit emot alla nödvändiga dokument kommer ambassaden att skicka din ansökan till Migrationsverket. Din partner/familjemedlem kommer sedan att bli kallad till intervju av Migrationsverket i Sverige. Migrationsverket är den beslutande myndigheten i ditt ärende.

Du kan lämna in din ansökan under ambassadens öppettider: Måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Du behöver inte boka tid för att lämna in din ansökan.

Efter att vi tagit emot din ansökan kommer du att bli kontaktad av ambassaden, som kommer att informera dig om din intervjutid. Väntetiden för intervju (vid ansökan på papper) varierar beroende på säsong och antalet sökande vid tidpunkten för din ansökan. Vanligtvis kommer du att bli kallad till intervju inom 2 månader från den dagen du lämnar in din ansökan.

Ambassadens adress och kontaktuppgifter hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

4. Besök ambassaden
När ambassaden har anordnat en intervjutid för dig måste du infinna dig personligen på ambassaden vid tidpunkten för intervjun. Även barn som söker uppehållstillstånd ska intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Foto och fingeravtryck tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Migrationsverkets beslut skickas till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Om du inte gett en fullmakt till din familjemedlem kommer du endast att bli informerad av ambassaden om din ansökan får avslag. Om din ansökan blir beviljad kommer ambassaden kontakta dig först när uppehållstillståndskortet har anlänt till ambassaden för att uppmana dig att komma och hämta ut ditt tillstånd.

Du kan skicka e-post till visa.beijing@gov.se om du har frågor rörande ditt beslut.

6. Invänta uppehållstillståndskort
Om du beviljas uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Du ordnar ditt kort på samma sätt som beskrivs ovan ”Webbansökan”.

 Se Migrationsverkets webbplats för mer information om upehållstillståndskort

Navigation

Top