Frågor & svar

Här kan du hitta de frågor som ofta ställs av sökande. Om du inte kan hitta svar på din fråga nedan kan du kontakta ambassadens migrationsavdelning.

1. Hur lång tid måste jag vänta innan jag blir kallad till intervju?
Om du lämnar in en webbansökan måste du vänta tills du får e-post från Migrationsverket, som uppmanar dig att boka en intervjutid. Du kan själv boka en intervjutid via den länk som du hittar i e-postmeddelandet från Migrationsverket. Då det beror på vilken enhet på Migrationsverket som handlägger ditt ärende så kan väntetiden variera och ibland kan det ta månader innan du får e-postmeddelande angående intervjubokning. Om du får e-postmeddelande från Migrationsverket angående intervjubokning, men av någon anledning inte lyckas boka en tid via länken i e-postmeddelandet ska du vänta tills ambassaden kontaktar dig för en intervjutid istället. Du ska inte boka in en intervjutid hos ambassaden innan du får e-postmeddelandet från Migrationsverket, då ärendet flyttas till ambassaden i samband med att e-post skickas till dig om att boka en intervjutid.

Om du har ansökt på pappersblankett på ambassaden kommer du att bli kontaktad av ambassaden när vi har förberett en intervjutid för dig. Vanligtvis blir du kallad till intervju inom 2 månader från att du lämnat in din ansökan.

2. Måste jag kontakta ambassaden för att bekräfta att jag har bokat en intervju via webben?
Nej, du behöver inte kontakta ambassaden för att bekräfta att du bokat en intervjutid. Ambassaden får en bekräftelse så fort du har bokat en intervjutid.

3. Jag har barn som ansöker tillsammans med mig. Hur bokar jag en intervjutid för oss via webben?
Om du har medsökande barn ska du endast boka en intervjutid då vi kommer att intervjua alla familjemedlemmar som söker tillstånd vid samma tidpunkt.

4. Vad händer efter intervjun?
Efter du har varit på intervju på ambassaden kommer ärendet att skickas till Migrationsverket, eftersom de kommer att fortsätta handläggningen och fatta beslut i ärendet. Om du har frågor angående ditt ärende efter intervjun måste du därför kontakta Migrationsverket direkt.

5. Hur länge måste jag vänta på ett beslut?
För information angående aktuella väntetider, vänligen se information från Migrationsverket på myndighetens webbplats.

6. Hur blir jag underrättad när beslut har fattats i mitt ärende?
Om du har gett din partner i Sverige en fullmakt i ärendet kommer han/hon bli informerad om beslutet, för att sedan underrätta dig. Om du blir beviljad uppehållstillstånd kommer ambassaden att informera dig först när ditt uppehållstillståndskort har anlänt till ambassaden. Om du får avslag på din ansökan och inte har gett din partner en fullmakt i ärendet kommer ambassaden att kontakta dig via telefon och informera dig om anledningen till avslaget.

7. När kan jag få mitt uppehållstillståndskort?
Om din ansökan blir beviljad tar det ca 2-3 veckor innan du kan hämta ut ditt uppehållstillståndskort på ambassaden, räknat från den dag som beslutet fattats. Ambassaden kommer att informera dig om att ditt kort finns att hämta, genom att kontakta dig via de kontaktuppgifter du lämnat i din ansökan.

För mer information angående uppehållstillståndskort, vänligen se information på Migrationsverkets webbplats.

8. Måste jag boka en tid för att lämna min ansökan på ambassaden?
Du behöver inte boka en tid för att lämna in din ansökan. Öppettiderna för ambassadens migrationssektion är:

Måndag-fredag kl. 9.00-11.00.
Ambassaden är stängd under vissa helgdagar. Dessa dagar kommer publiceras i förväg på ambassadens hemsida, se Kontakt.

När du lämnar in din ansökan måste du ta en kölapp i väntsalen och vänta på din tur. Om du skulle vilja gå fram till luckan en andra gång måste du ta en ny kölapp.

9. Hur tar jag mig till ambassaden?
Du kan ta buss nummer 300/830/730 på Pekings tredje ringväg. Gå av vid hållplatsen som heter Landmark Bridge (亮马桥, Liangma Qiao på kinesiska) och gå sedan mot Nongye Zhanglanguan. Du kan även ta tunnelbanelinje 10 till Nongye Zhanlanguan (农业展览馆, Agricultural Exhibition Center), norra utgången. Gatan mittemot Agricultural Exhibition Center är Dongzhimenwai Dajie. Den andra ambassaden på norra sidan av gatan är svenska ambassaden.

Adressen till ambassaden kan du hitta under “Kontakt”.

10. Vilka handlingar måste jag ha med mig för att hämta ut mitt uppehållstillståndskort?
Du ska ta med dig ditt pass när du kommer för att hämta ut ditt uppehållstillståndskort. Alla sökande över 2 år måste komma till ambassaden personligen för att hämta ut kortet.

11. Var kan jag hitta ansökningsblanketten? Vilka handlingar måste jag förbereda för min ansökan?
Du kan ladda ner ansökningsblanketten från ambassadens hemsida, Migrationsverkets hemsida, eller hämta den på ambassaden.

För mer information om vilka handlingar du måste förbereda, vänligen se specifik information under Dokument som krävs i menyn till vänster.

12. Hur många kopior måste jag lämna in av varje handling?
Om du lämnar in en webbansökan, skannar du helt enkelt in alla handlingar när du ansöker. Om du lämnar in en pappersansökan måste du lämna in ett original och en kopia av alla handlingar, inklusive två kopior av ditt pass och två signerade ansökningsblanketter.

Utbytesstudenter behöver bara lämna in en ansökningsblankett samt original av alla handlingar, inga kopior, då det är ambassaden som kommer att ta beslut I ärendet.

13. Kan jag få tillbaka ansökningsavgiften om jag får avslag på min ansökan?
Om du får avslag på din ansökan kan inte ansökningsavgiften betalas tillbaka.

14. Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på Norges generalkonsulat i Guangzhou?
Nej. Norges generalkonsulat i Guangzhou hanterar endast ansökningar för Schengenviseringar åt svenska ambassaden. Man kan ej ansöka om svenska uppehållstillstånd där.

15. Kan jag använda mitt uppehållstillståndskort för att besöka andra europeiska länder?
Ja, du kan göra resor till andra länder inom Schengen, men endast för semester/besök, inte med ändamål att bosätta dig

16. Måste jag boka en tid för att ta biometri på ambassaden?
Nej, du behöver inte boka tid för att lämna biometri. Du kan besöka ambassaden måndag-fredag kl. 9.00-11.00. Du behöver endast ta med ditt pass.

Navigation

Top