Dokument som krävs

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som inte heller är medborgare i EU/EES men har permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller som är svensk medborgare behöver du dokumenten nedan.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa originalen vid besöket på ambassaden.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med en ifylld och signerad ansökningsblankett för varje sökande .

Mongoliska medborgare bör notera att intyg och bevis måste vara översatta till engelska och bli notariserade av en mongolisk notariebyrå innan de blir legaliserade och stämplade av the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs i Ulan Bator.

Alla dokument på kinesiska eller mongoliska måste översättas till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Dokument som alla sökande behöver

Du behöver:

 • Kopia av de sidor i ditt pass som visar identitetsuppgifter och giltighetstid.
 • Personbevis (av typen familjebevis) för den person som är bosatt i Sverige.
 • Kopia av de sidor i din partner/släkting i Sveriges pass som visar identitetsuppgifter och giltighetstid.
 • Om du inte lämnar in en webbansökan behöver du fylla i ansökningsformulär, nr 161100, Uppehållstillstånd för bosättning, samt bilaga nr 138011, Familjeuppgifter. Se nedan för information angående medsökande barn.
 • Kinesiska medborgare måste även lämna in ett notariserat Household Register (户口本). Du ska ha uppdaterat ditt civilstånd (dvs. gift/skild/ogift/änka) i Household Registret innan du notariserar handlingen.

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • Kopia av ditt svenska vigselbevis eller notariserat vigselbevis från ditt hemland.
 • En handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet (motsvarande ett svenskt personbevis), om det är möjligt.
 • Notariserat folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige).

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • Notariserat singelbevis eller liknande handling som visar att du är ogift. Ambassaden är medveten om att det för tillfället finns svårigheter för kinesiska medborgare att ordna notariserade singelintyg. Det är dock viktigt att sökande på bästa möjliga sätt intygar sitt aktuella civilstånd med ett dokument som ska översättas till engelska av en auktoriserad översättare.
 • Om den sökande har varit gift tidigare måste ett legaliserat skilsmässobevis/skilsmässodom lämnas in.
 • Notariserat folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige).

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn behöver:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • Om du inte gör en webbansökan, eller om barnet som söker ensamt, blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 162011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011. Alla blanketter måste signeras av barnets vårdnadshavare.
 • Notariserat födelse- eller släktskapsbevis.
 • Notariserat skriftligt medgivande från föräldern som stannar i hemlandet (om relevant).
 • Notariserat vårdnadsbevis, t.ex. skilsmässodom, som visar vem som har vårdnaden om barnet (om relevant).
 • Om vårdnadshavaren inte personligen kan ta med barnet till ambassaden för att lämna in ansökan, inte kan ta med barnet till intervjun eller inte ta med barnet för att hämta ut uppehållstillståndskortet, så måste hon/han skriva en fullmakt till en släkting eller vän som kan ta med barnet till ambassaden. Fullmakten måste lämnas in i original när de besöker ambassaden.  

Andra nära släktingar

Med andra nära släktingar avses andra än make/maka/sambo, minderårigt barn eller förälder till minderårigt barn.

Som annan nära släkting behöver du:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • Intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda, t.ex. av sociala, känslomässiga eller ekonomiska skäl.
 • Notariserat dokument som visar hur ni är släkt med varandra.
 • Dokument som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan släktingen flyttade till Sverige.
 • Andra dokument som visar att du är beroende av din släkting i Sverige.

Navigation

Top