Basfakta

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ha ett uppehållstillstånd. Det ska vara klart innan inresan till Sverige. Andra regler gäller dem som är medborgare i ett EU/EES-land, annat än Sverige.

Som nära anhöriga räknas:

  • den som är, eller ska bli, make/maka, registrerad partner och sambo.
  • minderåriga barn och deras föräldrar.

Andra anhöriga får endast i undantagsfall uppehållstillstånd.

Det är Migrationsverket som prövar om du har rätt till ett uppehållstillstånd. För att få en heltäckande beskrivning av vilka regler som gäller ska du vända dig till Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Du får besked om beslutet av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Du kommer att få möjlighet att skriva under en fullmakt när du kommer till ambassaden för intervju. Annars får du besked av ambassaden/konsulatet.

Kontrollera din ansökan - Migrationsverkets webbplats

Uppehållstillståndskort

Du som får uppehållstillstånd kommer att få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har uppehållstillstånd.

Läs hur du ordnar kortet under "Så ansöker du".

EU/EES-medborgare

Följande gäller i korthet dig som vill flytta till en anhörig i Sverige om du och/eller din anhörige är medborgare i EU/EES. Observera att svenskar normalt inte räknas som EU-medborgare i det här sammanhanget.

  • Om din anhörige inte är medborgare i EU/EES kan du istället behöva uppehållstillstånd, som också söks hos Migrationsverket efter inresan.
  • Om du inte är EU/EES-medborgare, medan din anhörige är det (dock inte svensk medborgare) kan det räcka med att ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket. Kontrollera dock vilka som räknas som anhöriga i detta sammanhang. Behöver du visum måste du ha ansökt om detta på ambassaden före inresan i Sverige. En ansökan om uppehållskort kan även lämnas in på ambassaden. Ambassaden har inte möjlighet att ta biometri för ditt uppehållskort. Om din ansökan blir beviljad ska du åka in i Sverige på visering och sedan lämna biometri för ditt kort direkt på en av Migrationsverkets tillståndsenheter.  

Läs mer om regler för EU/EES-medborgare och vilka som räknas som familjemedlemmar på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Navigation

Top